Otsing

Otsing

decalBackTopdecalBackBot

Toiduohutus

Toiduohutuse mikrokvalifikatsioon on osa tervisekaitse spetsialisti õppekavast.

Kestus: september 2024 – jaanuar 2025
Maht: 8 EAP
Hind: 520 eurot

Keda ootame õppima? Õppima on oodatud inimesed, kellel on huvi toidumikrobioloogia,  toiduhügieeni ja toiduainete tehnoloogia vastu. Iga toitlustusasutus ja ka kodune torditegija, kes müüb oma torte, peab koostama enesekontrolli plaani, et vältida toidu saastumist ning tagama toidu ohutuse – see mikrokvalifikatsioon aitab seda teadlikult teha.

Eesmärk: Mikrokvalifikatsiooni eesmärk on mõista toidu käitlemisega seotud erinevaid tegevusi ja nõudeid, mis on seotud toidutehnoloogia ja -hügieeniga. Õppija tunneb tähtsamaid toidu keemilisi, bioloogilisi ja füüsikalisi ohutegureid.

Õppetöö sisu ja korraldus 

Väljundid

Osalejad:

  • teavad, kuidas valmistada, töödelda ja säilitada toitu nii, et see oleks tarbijale ohutu;
  • orienteeruvad Eestis kehtivas toiduga seotud seadusandluses;
  • oskavad koostada, juurutada ja ajakohastada enesekontrolli plaani;
  • oskavad toetada toitlustusettevõtet oma teadmistega, et tagada toidu käitlemine vastavalt nõuetele ja kindlustada toidu hea kvaliteet;
  • saavad teha toidu mikrobioloogilisi külve ja tutvuda toiduainete mikrobioloogia labori tööga;
  • tunnevad peamiste toiduainete rühmade (piima-, liha-, pagari-, kalatooted, jne) tehnoloogilisi protsesse ja operatsioonide põhiparameetreid.

Mikrokvalifikatsioon sisaldab järgmiseid õppeaineid (kui soovite tutvuda nende ainete ainekavadega, siis palun kirjutage Kersti Sõgelile):

  • Toiduhügieen (3 EAP), 
  • Toidumikrobioloogia (2 EAP, sh praktikumid), 
  • Toiduainete tehnoloogia (3 EAP)

Õppejõud ja nende kvalifikatsioon:

Õpe toimub koos päevaõppe õppuritega ning vastavalt tunniplaanile. NB! Tunniplaanis võib ette tulla muudatusi! Õpe toimub eesti keeles.

Kandideerimine

Kandideerimise tähtaeg: 19. august 2024

Õppima asumise eelduseks on keskhariduse olemasolu. Kandideerimiseks saata digiallkirjastatud avaldus ja keskhariduse tunnistuse koopia e-posti aadressile mikrod@nooruse.ee Kandideerimisel arvestatakse gümnaasiumi lõputunnistuse keemia, bioloogia ja eesti keele hinnet.​​​​​​

Merlis Karja-KännasteMerlis Karja-Kännaste

Merlis Suits

Täienduskoolituse spetsialist

737 0209merlissuits@nooruse.ee