Otsing

Otsing

decalBackTopdecalBackBot

Toiduohutus

Toiduohutuse mikrokvalifikatsioon on osa tervisekaitse spetsialisti õppekavast.

Kestus: september 2022 – jaanuar 2023
Maht: 8 EAP
Hind: 440 eurot

Keda ootame õppima? Õppima on oodatud inimesed, kellel on huvi toidumikrobioloogia,  toiduhügieeni ja toiduainete tehnoloogia vastu. Iga toitlustusasutus ja ka kodune torditegija, kes müüb oma torte, peab koostama enesekontrolli plaani, et vältida toidu saastumist ning tagama toidu ohutuse – see mikrokvalifikatsioon aitab seda teadlikult teha.

Eesmärk: Mikrokvalifikatsiooni eesmärk on mõista toidu käitlemisega seotud erinevaid tegevusi ja nõudeid, mis on seotud toidutehnoloogia ja -hügieeniga. Õppija tunneb tähtsamaid toidu keemilisi, bioloogilisi ja füüsikalisi ohutegureid.

Õppetöö sisu ja korraldus 

Väljundid

Osalejad:

  • teavad, kuidas valmistada, töödelda ja säilitada toitu nii, et see oleks tarbijale ohutu;
  • orienteeruvad Eestis kehtivas toiduga seotud seadusandluses;
  • oskavad koostada, juurutada ja ajakohastada enesekontrolli plaani;
  • oskavad toetada toitlustusettevõtet oma teadmistega, et tagada toidu käitlemine vastavalt nõuetele ja kindlustada toidu hea kvaliteet;
  • saavad teha toidu mikrobioloogilisi külve ja tutvuda toiduainete mikrobioloogia labori tööga;
  • tunnevad peamiste toiduainete rühmade (piima-, liha-, pagari-, kalatooted, jne) tehnoloogilisi protsesse ja operatsioonide põhiparameetreid.

Mikrokvalifikatsioon sisaldab järgmiseid õppeaineid (kui soovite tutvuda nende ainete ainekavadega, siis palun kirjutage Kersti Sõgelile):

Õppejõud ja nende kvalifikatsioon:

Õpe toimub koos päevaõppe õppuritega ning vastavalt tunniplaanile. NB! Tunniplaanis võib ette tulla muudatusi! Õpe toimub eesti keeles.

Kandideerimine

Kandideerimise tähtaeg: 21. august 2022

Õppima asumise eelduseks on keskhariduse olemasolu. Kandideerimiseks saata digiallkirjastatud avaldus ja keskhariduse tunnistuse koopia e-posti aadressile kerstisogel@nooruse.ee. Kandideerimisel arvestatakse gümnaasiumi lõputunnistuse keemia, bioloogia ja eesti keele hinnet.​​​​​​

Kersti SõgelKersti Sõgel

Kersti Sõgel

Arendusjuht

737 0237kerstisogel@nooruse.ee