Otsing

Otsing

decalBackTopdecalBackBot

Füsioteraapia sünnitusabis, günekoloogias ja andraloogias

Füsioteraapia sünnitusabis, günekoloogias ja andraloogias mikrokraad on osa füsioterapeudi õppekavast.

Kestus: 10.09 – 02.12.2024
Maht: 4 EAP (104 tundi)
Hind: 300 eurot

Keda ootame õppima? Töötavaid füsioterapeute ja/või tervishoiutöötajaid, kes on läbinud eeldusained ja, kes on huvitatud füsioteraapiast sünnitusabis, günekoloogias ja androloogias.

Eeldusained (FT16-001 Anatoomia ja füsioloogia I, FT16-002 Anatoomia ja füsioloogia II, FT20-002 Inimese liigutuslik areng, FT16-007 Terapeutiline harjutus I, FT16-008 Terapeutiline harjutus II)

Eesmärk: Vaagnapõhja häired võivad esineda nii naistel kui meestel põhjustades erinevaid vaevusi ning häirides igapäevast elu. Seega on oluline mõista, miks need tekivad ning mida me saame ise teha nende häirete ennetamiseks ja raviks.

Õppetöö sisu ja korraldus 

Õppe läbimine aitab:

  • Selgitada raseduse, sünnituse ja sünnitusjärgse perioodi kulgu ja nende perioodidega seotud komplikatsioone, füsioterapeutilise hindamise põhimõtteid ning sekkumist.
  • Planeerida hindamisele tuginedes eesmärgipärase ja sobivalt doseeritud koormusega riskivaba teraapiatunni (riski)rasedale ja sünnitanud naisele ja teeb seda läbi viies kohandusi vastavalt hetkeolukorrale, tervislikule seisundile ning individuaalsetele vajadustele.
  • Kirjeldada füsioterapeutlist sekkumist enamlevinumaid kroonilist vaagnavalu põhjustavaid seisundeid (meestel ja naistel); uro- ja gastrointestinaalsüsteemiga seonduvaid funktsionaalseid häireid ning neid mõjutavaid tegureid.
  • Osata käsitleda kroonilise vaagnavaluga patsienti.
  • Mõista erektsioonihäirete ja prostatektoomiajärgse füsioteraapia eesmärke ja sekkumisvõimalusi.

Õppes käsitletavad teemad:

Rasedusriskide hindamine, riskiraseda antenataalse jälgimise eripärad. Liikumisaktiivsus raseduse eri trimestritel, ACOG soovitused. Rasedale sobivad spordialad. Liikumisaktiivsuse mõju loote arengule, kriitilised perioodid loote arengus, harjutamise riskid lootele ja rasedale. Riskirase ja liikumisaktiivsus. Hingamisharjutused. Liikumistunni struktuur ja juhtimine. Rasedatele jõusaali kompleksi koostamine. Rasedusaegne võimlemine/aeroobika, hingamisharjutused. Teraapiapalli harjutusvara. Rasedate vesiaeroobika harjutusvara tund. Jõusaaliharjutused rasedale. Rasedusjooga harjutusvara. Normaalne sünnitus, sünnituse valutustamine. Meeste vaagnapõhja anatoomia ja füsioloogia. Meeste VP düsfunktsioon ja patoloogilised seisundid. Meeste VP seisundi hindamine. Füüsikaline, manuaalne ja kirurgiline käsitlus. Meeste VP füsioterapeutiline käsitlus. Rasedate vesivõimlemise/ saalitunni konspekti koostamine. Liikumisaktiivsus sünnitusel, sünnitusasendid. Sünnitusjärgne periood. Sünnitusjärgne liikumisaktiivsus ja soovitused. Vaagnapõhi ja selle hindamine. Krooniline vaagnavalu, põie ja soole funktsionaalsed häired. Vaagnavalu ja vaagna funktsioonid. Erektsioonihäirete ja prostatektoomiajärgne füsioteraapia. Patsiendi hindamine, nõustamine. Vaagnapõhja hindamine/ harjutused. Rasedate vesivõimlemise tunni juhtimine. Rasedate saalivõimlemise tunni iseseisev juhtimine

Mikrokvalifikatsioon sisaldab järgnevaid õppeaineid:

  • Füsioteraapia sünnitusabis, günekoloogias ja androloogias, FT20-025

Õppejõud, kes viivad mikrokraadi läbi: Maive Mõttus, Karolin Köörna, Andrei Samoldin, Ivi Vaher, Eeva-Liisa Sibul, Triin Nõmmistu

Õppemeetodid: tõhustatud loeng e-toega, rühmaarutelu, analüüs, eneserefleksioon.

Nõuded õppe lõpetamiseks

Õppe jooksul täidetakse Moodle õpikeskkonnas erinevaid õpiülesandeid nii individuaalselt kui ka rühmatööna. Ülesannete täitmiseks ja seminarides osalemiseks tuleb lugeda õppejõudude poolt soovitatavat kirjandust.

Õppetingimused

Õppekeel on eesti keeles, kuid osa õppematerjale on inglise keeles. Õpe toimub koos tasemeõppe üliõpilastega, vastavalt tunniplaanile. Esialgne tunniplaan.

Kandideerimine

Kandideerimise tähtaeg: 19. august 2024

Kandideerimiseks saatke haridust tõendavad dokumendid ja avaldus aadressile mikrod@nooruse.ee

Õppima asumise eelduseks on eeldusainete läbimine FT16-001 Anatoomia ja füsioloogia I, FT16-002 Anatoomia ja füsioloogia II, FT20-002 Inimese liigutuslik areng, FT16-007 Terapeutiline harjutus I, FT16-008 Terapeutiline harjutus II.

Merlis Karja-KännasteMerlis Karja-Kännaste

Merlis Suits

Täienduskoolituse spetsialist

737 0209merlissuits@nooruse.ee