Otsing

Otsing

decalBackTopdecalBackBot

Füüsikalised ohutegurid töökeskkonnas

Füüsikalised ohutegurid töökeskkonnas mikrokraad on osa tervisekaitse spetsialisti õppekavast.

Kandideerimine kuni 22. jaanuar 2024.

Kestus: kevadsemester 2024 (06.02.–09.06.2024)
Maht: 5 EAP
Hind: 325 eurot

Keda ootame õppima? Õppima on oodatud kõik, kellel on huvi füüsikaliste ohutegurite vastu. Kui sa tahad teada, kuidas mõjutavad temperatuur, venilatsioon, vibratsioon, kiirgused, valgustus, müra meie igapäevast tööd, siis oled leidnud õige koha. Eriti on oodatud töökeskkonnaspetsialistid, töökeskkonnavolinikud, personalispetsialisti ja teised inimesed, kes tegelevad tööohutusega.

Eesmärk: Mikrokraadi eesmärk on aidata mõista, kuidas füüsikalised ohutegurid ja töökeskkond mõjutavad inimese füüsilist ja vaimset tervist. Oluline on leida lahendused, kuidas inimene oleks võimalikult kaua terve ning luua selleks ohutu ja tervist säästev töökeskkond. Õpe toimub eesti keeles, kuid õppematerjale on ka inglise keeles.

Kandideerimise tähtaeg: 22. jaanuar 2024. Õpe algab 6. veebruaril 2024 tunniplaani alusel!

Õppetöö sisu ja korraldus 

Õppe väljundid

Osaleja:

  • mõistavad füüsikaliste ohutegurite mõju keskkonnale ja tervisele. Nt temperatuur, süsihappegaas, vibratsioon, kiirgused, valgustus, müra.
  • oskavad hinnata seadmeohutust.
  • oskavad teostada füüsikaliste ohutegurite mõõtmisi nõuetekohaselt (vastavalt seadusandlusele) ja ohutult.
  • analüüsivad erinevate mõõtmiste tulemusi ning teisi andmeid terviseohu iseloomustamiseks ja riskide hindamiseks.
  • osalevad interdistsiplinaarse meeskonna töös ning hindab oma isikuomadusi ja kutsealast pädevust kriitiliselt.

Õppetöö sisaldab loenguid (33 tundi), seminare (4 tundi), praktikume (24 tundi), iseseisvat tööd (65 tundi), hindamist (4 tundi).

Mikrokvalifikatsiooni saamiseks tuleb osaleda kõigis praktikumides,  sooritada vahearvestus ja eksam, teha iseseisvad tööd.

Õpe toimub koos päevaõppe õppuritega ning vastavalt tunniplaanile.
NB! Tunniplaanis võib ette tulla muudatusi!

Õppejõud ja tema kvalifikatsioon:

Ave Kutman  

Kandideerimine

Kandideerimine kuni 22. jaanuar 2024.

Kandideerimiseks saatke lõputunnistuse koopia ja avaldus aadressile mikrod@nooruse.ee

Õppima asumise eelduseks on keskhariduse olemasolu. Kandideerimisel võetakse arvesse gümnaasiumi lõputunnistuse bioloogia ja matemaatika hinne.

Loe lisaks:

Tööelu portaal

Majanduslik töötervishoid ja tööohutus

Töökeskkonna käsiraamat (2010)

Merlis Karja-KännasteMerlis Karja-Kännaste

Merlis Suits

Täienduskoolituse spetsialist

737 0209merlissuits@nooruse.ee