Otsing

Otsing

decalBackTopdecalBackBot

Kliinilise mikrobioloogia baasteadmised ja -oskused

Kliinilise mikrobioloogia baasteadmiste ja -oskuste mikrokvalifikatsioon on osa bioanalüütiku põhiõppe õppekavast.

Kestus: sügis 2023  – kevad 2024
Maht: 21,5 EAP
Hind: 1182,5 eurot

Keda ootame õppima? Oodatud on kõik, kelle igapäevatöö nõuab kliinilise mikrobioloogia alaseid teadmisi ja oskusi. Kõigile huvilistele ja erinevates laborites töötavatele inimestele on mikrokvalifikatsiooni omandamine suurepärane võimalus oma teadmisi mikrobioloogia alal täiendada.  Eriti sobilik neile, kes plaanivad karjäärialast muutust ja soovivad seda teha paindlikult või jätkata hiljem õpinguid bioanalüütiku õppekaval. 

Eesmärk: Mikrobioloogia mikrokvalifikatsiooni eesmärk on ülevaate andmine erinevate kliiniliste laborite valdkondade töö põhimõtetest ja mikroorganismide ehitusest, talitlemisest ja levikust, ohututest töövõtetest, proovide võtmisest ja käitlemisest ning kliinilise mikrobioloogia laboris läbiviidavatest esmastest uuringutest. Mikrobioloogia mikrokvalifikatsiooni käigus käsitletakse sagedasemaid haigustekitajaid ja nende diagnostikat.

Õppetöö sisu ja korraldus 

Väljundid

Osaleja:

  • Omab süsteemset ülevaadet laboritöö põhimõistetest ja põhilistest uuringumeetoditest
  • Teab mikrobioloogia ning raku- ja molekulaarbioloogia aluseid
  • Oskab ohutult ette valmistada ja läbi viia esmaseid uuringuid kliinilisest materjalist

Mikrokvalifikatsioon sisaldab järgnevaid õppeaineid:

Õppejõud ja nende kvalifikatsioon:

Nõuded õppe lõpetamiseks. Täiendkoolituse tunnistuse saamiseks tuleb sooritada kõik ained positiivsele tulemusele ja osaleda kohapeal kõigis praktikumides.

Õppetingimused. Õppekeel on eesti keel, kuid osa õppematerjale on inglise keeles. Õppe mahust on ligikaudu 50% iseseisev töö. Õpe toimub koos tasemeõppe üliõpilastega vastavalt tunniplaanile.

Kandideerimine

Kandideerimise tähtaeg: 15. august 2023

Õppima asumise eelduseks on keskharidus. Kandideerimisel võetakse arvesse gümnaasiumi lõputunnistuse bioloogia ja matemaatika hinnet ning vestluste tulemusi. Vastu võetakse kuus inimest Tartu õppegruppi.

Kandideerimiseks saatke haridust tõendavad dokumendid ja digiallkirjastatud avaldus aadressile kerstisogel@nooruse.ee.
Kontakt: Marika Külm (marikakylm@nooruse.ee), Triin Aasmäe (triinaasmae@nooruse.ee)   

Kersti SõgelKersti Sõgel

Kersti Sõgel

Arendusjuht

737 0237kerstisogel@nooruse.ee