Otsing

Otsing

decalBackTopdecalBackBot

Mikrokvalifikatsioonid

Tartu Tervishoiu Kõrgkool peab oluliseks pakkuda oma kvaliteetseid tasemeõppe aineid uute mikrokvalifikatsiooni õppekavadena ka neile, kel ei ole soovi tulla täiskoormusega õppima. 

2022/23. õppeaasta kevadsemestriks on avatud kaks mikrokvalifikatsiooni:  

Töötervishoiu mikrokvalifikatsioon Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis.

Töötervishoid

Maht: 22,5 EAP
Hind: 1125 eurot

Mis on mikrokvalifikatsioon?

Mikrokvalifikatsioon (ehk nanokraad, osakraad, mikrokraad) on pikem tervikliku sisuga täiendusõppeprogramm, mis on loodud tasemeõppekava ainete baasil. Programm loob võimaluse omandada lisaeriala või täiendada erialased pädevused mõnes kitsamas valdkonnas. 

Mikrokvalifikatsioon 

 • koosneb tasemeõppe õppeainest 
 • saadakse õppides koos tasemeõppe õppuritega 
 • lähtub tööturu vajadustest 
 • on väikese mahuga aga tervikliku sisuga õppekava 
 • kestab 1 kuni 3 semestrit 
 • lõppeb täiendkoolituse tunnistuse väljastamisega. Tunnistusel on kirjas, millise õppekavaga on mikrokvalifikatsioon seotud. Soovi korral saab jätkata tasemeõppes, kus arvestatakse olemasolevaid läbitud aineid. 
 • on tasuline, tasu arvutamine toimub semestri põhiselt. Ainepunkti hind on fikseeritud kuid võib erineda õppekava põhiselt. 
 • kandideerimistingimused on erinevad, eelduseks keskhariduse/kõrghariduse olemasolu. 

Miks võiks tulla mikrokvalifikatsiooni omandama?

 • täiendada oma erialaseid teadmisi 
 • värskendada oma erialaseid teadmisi, sest õpingutest on pikk aeg möödas 
 • õppida uusi õppeaineid, kuid pole tahtmist ega vajadust kogu õppekava läbida 
 • saavutada erialane pädevus mingis kitsamas valdkonnas 
 • parandada oma konkurentsivõimet tööturul 
 • olla kindel, et Su õpingud sobituvad tasemeõppesse ja on paindlik võimalus kraadini jõuda 
 • teha oma karjääris muutusi 
 • laiendada oma erialast võrgustikku 

2022/23. õppeaasta sügissemestril käimasolevad mikrokvalifikatsioonid:

Kersti SõgelKersti Sõgel

Kersti Sõgel

Arendusjuht

737 0237kerstisogel@nooruse.ee