Otsing

Otsing

decalBackTopdecalBackBot

Terviseteaduse magistriõppe arendusprojektid

Arendusprojektide kaitsmise graafik 26.01.2023

Kaitsmiskomisjon: Margit Lenk-Adusoo (komisjoni esimees), Sirje Sammul, Tiina Freimann, Alice Venski, Gerli Liivet

Kaitsmise kellaaegTeema
9.00RAPID RESPONSE SYSTEMI RAKENDAMINE VILJANDI HAIGLAS
9.45PUUSA- JA PÕLVELIIGESE ENDOPROTEESIMISE JÄRGNE PATSIENDI TOETATUD KODUSELE RAVILE SUUNAMINE NING TERVISHOIUTEENUSE OPTIMEERIMINE TARTU ÜLIKOOLI KLIINIKUMI ORTOPEEDIAKLIINIKU NÄITEL
10.30HINGAMISAPARAADIST VÕÕRUTAMISE JUHENDI KOOSTAMINE JA SELLE RAKENDAMINE EESTI TÄISKASVANUTE III ASTME INTENSIIVRAVI OSAKONDADES
11.15LÄBIPÕLEMISE ENNETUS– JA TOIMETULEKUPROGRAMMI LOOMINE
SA PÕHJA–EESTI REGIONAALHAIGLA ERAKORRALISE MEDITSIINI OSAKONNAS
12.00DIGITAALSE ALATOITUMUSE TUVASTAMISE SÕELUMISVAHENDI KASUTUSELEVÕTU JUURUTAMINE SA TALLINNA LASTEHAIGLAS JA SA TARTU ÜLIKOOLI KLIINIKUMI LASTEKLIINIKUS

Arendusprojektide kaitsmise graafik 26.01.2023

Kaitsmiskomisjon: Reet Urban (komisjoni esimees), Gerli Usberg, Pille Tammpere, Dagmar-Christel Mähar

Kaitsmise kellaaegTeema
9.00BIPOLAARSE MEELEOLUHÄIREGA PATSIENTIDE RAVIJÄRGIMUST TOETAVA ENESEMONITOORINGU TARKVARARAKENDUSE PILOTEERIMINE TARTU ÜLIKOOLI KLIINIKUMI PSÜHHIAATRIAKLIINIKU AMBULATOORSES PSÜHHIAATRIA KESKUSES
9.45SA TÜK ÕDEDE DEPRESSIOONI JA SUITSIIDIRISKI VARAJANE MÄRKAMINE, ANONÜÜMNE HINDAMINE JA VAJADUSPÕHINE SEKKUMINE
10.30STOOMIGA PATSIENTIDE PSÜHHOSOTSIAALSE KOHANEMISE KÜSIMUSTIKU ”OSTOMY ADJUSTMENT INVENTORY – 23” (OAI – 23) ADAPTEERIMINE EESTI ÕENDUSPRAKTIKASSE
11.15ENESEKONTROLLI JUHEND 15-19-AASTASTELE NOORMEESTELE SUGUELUNDITE HAIGUSTE VARAJASEKS AVASTAMISEKS JA KOOLITUSPROGRAMM KOOLIÕDEDELE

Arendusprojektide kaitsmise graafik 27.01.2023

Kaitsmiskomisjon: Reet Urban (komisjoni esimees), Margit Lenk-Adusoo, Eve-Merike Sooväli, Alice Venski, Saima Hinno

Kaitsmise kellaaegTeema
9.00VAIMSE TERVISE ENESEABI MOBIILIRAKENDUS TARTU ÜLIKOOLI KLIINIKUMI TERVISHOIUTÖÖTAJATELE
9.45RASEDUSDIABEEDI DIAGNOOSIGA NAISTE SÜNNITUSJÄRGSE KÄSITLUSJUHENDI JA NÕUSTAMISE ALGORITMI VÄLJATÖÖTAMINE NING TESTIMINE ESMATASANDI TERVISHOIUS
10.30PATSIENDIOHUTUSE TÕSTMINE SA TARTU ÜLIKOOLI KLIINIKUMI LASTEKLIINIKU HAIGLARAVIL VIIBIVATE LASTE SEAS LÄBI LASTE VARAJASE OHU- JA JÄLGIMISSÜSTEEMI KASUTUSELE VÕTMISE
11.15INTERPERSONAALSE GRUPITERAAPIA KOOLIKESKKONDA VIIMINE JA PILOTEERIMINE KOLMES TARTU GÜMNAASIUMIS