Otsing

Otsing

decalBackTopdecalBackBot

Terviseteaduse magistriõppe arendusprojektid

Arendusprojektide kaitsmise graafik 22.01.2024

Kaitsmiskomisjoni esimees: Gerli Usberg
Kaitsmiskomisjoni liikmed: Eve-Merike Sooväli, Heli-Kaja Kübarsepp, Kadri Niin (SA TÜ Kliinikum)
Kaitsmine ruumis: 004

KellaaegArendusprojekti pealkiri
9.00Veebirakendus lastele esmase abi andmiseks haigestumise või vigastuste korral kodustes tingimustes
9.45SA TÜK Psühhiaatriakliiniku statsionaarsetes osakondades ravimite ettevalmistamist ja manustamist käsitleva interaktiivse tegevusjuhendi ja töökorralduse rakendamine ning õdede teadlikkuse tõstmine ravimvigade esinemisest
10.30Eesti riskipatsientidele veebiplatvormi loomine enesejuhtimise võimestamiseks
11.15Insuldijärgse kontroll-loendi (Post-Stroke Checklist) kohandamine Eestis kasutamiseks
12.00Kroonilise südamepuudulikkuse diagnoosiga patsiendile suunatud kardioloogiaõe poolt pakutud koduteenus Tartumaal

Kaitsmiskomisjoni esimees: Margit Lenk-Adusoo
Kaitsmiskomisjoni liikmed: Reet Urban, Siret Läänelaid, Saima Hinno (SA Viljandi Haigla)
Kaitsmine ruumis: 117

KellaaegArendusprojekti pealkiri
9.00Eesti pereõdedele 2025. aasta lõpuks digitaalse käsiraamatu loomine hüpertooniatõve ja 2. tüüpi diabeedi diagnoosiga patsientide terviklikuks sekkumiseks
9.45Infektsioonikontrolli e-kursus hooldekodu töötajatele
10.30Noorukite ärevuse ja depressiooni ennetamist toetavate vanemlike oskuste arendamine läbi veebipõhise vanemlusprogrammi
11.15Kroonilist haigust põdeva patsiendi enesetõhususe hindamise mõõdiku valideerimine ja digitaliseerituna rakendamine esmatasandi tervishoius

Arendusprojektide kaitsmise graafik 23.01.2024

Kaitsmiskomisjon esimees: Sirje Sammul
Kaitsmiskomisjoni liikmed: Reet Urban, Siret Läänelaid, Dagmar-Christel Mähar (SA TÜ Kliinikum)
Kaitsmine ruumis: 119


KellaaegArendusprojekti pealkiri
9.00Protseduurivalu leevendamise mittefarmakoloogilisi meetodeid tutvustava infomaterjali loomine lastevanematele SA TÜK neonatoloogia osakonnas
9.45Alkoholitarvitamise häirega patsientidele suunatud SMART Recovery eneseabiprogrammi kohandamine grupiteraapiatega Tartu Ülikooli Kliinikumi Psühhiaatriakliiniku sõltuvushäirete keskuse näitel
10.30Juhitud ekspressiivsel kirjutamistehnikal põhineva „mälestuste päeviku“ koostamine ja kasutusele võtmine pikaajalise leinahäirega täiskasvanud patsientidel
11.15Mängupõhise õppevahendi loomine esmaabi õpetamiseks üldhariduskoolide õpilastele