Otsing

Otsing

1. september 2023

Osale uuringus: Eesti elanike teadlikkus elustamisest ja AED kasutamisest südame äkksurma korral

Jaga:

decalBackTop
AED

Hea Eesti elanik! Uuring “AED (automaatne kehaväline defibrillaator) aitab päästa elu” viiakse läbi Eesti täiskasvanud elanike seas eesmärgiga hinnata Eesti elanike teadlikkust elustamisest ja AED aparaadi kasutamisest elustamise ajal. Uuringule saab vastata siin.

Abivajaja ellujäämise võimalus sõltub ajast, mis kulub erakorralist abi vajava seisundi ära tundmiseni ja abi kutsumiseni, oskuslike elustamisvõtete rakendamiseni, varajase defibrillatsiooni teostamiseni ning professionaalse abi saabumiseni. Iga minutiga väheneb abivajaja ellujäämise võimalus 10-12%. (European Resuscitation Counsil 2021.)

Ballesteros-Peña jt (2015) poolt Hispaania linna 6000 elaniku seas läbi viidud uuringu tulemustest selgus, et 20,2% elanikest on elustanud abivajajat enne kiirabi saabumist ja 8,2% elanikest oleks valmis kasutama AED aparaati. Bartlett jt (2020) viisid läbi uuringu kolmes Brasiilia regioonis, kus hinnati 3035 elaniku teadlikkust ägeda koronaarsündroomi sümptomitest, elustamisest ja AED kasutamisest. 30% elanikest tundsid ära AED sümboli ja teadsid selle kasutamise otstarvet ning 16,3% elanikest olid läbinud elustamise koolituse.

Teie osalemine uuringus on meie jaoks väga oluline ning aitab hinnata Eesti elanike teadlikkust elustamisest ja AED aparaadi kasutamisest elustamise ajal. Uuringus osalemine tähendab Teie jaoks veebipõhisele küsimustikule vastamist. Küsimustikule vastamine võtab aega orienteeruvalt 5-10 minutit. Uuringus osalemine on Teie jaoks vabatahtlik ja Teie anonüümsus on tagatud.

Uuring on osa projektist “An automated external defibrillation (AED) helps to save lives” Lõuna-Boheemia Ülikooliga Tšehhist. Projekti kaugeesmärk on tõsta Eesti elanike teadlikkust elustamisest ja AED kasutamisest. AED aparaati tutvustakse Eesti elanikele läbi õppevideote, mis valmivad eelmainitud projekti raames.

Täiendavate küsimuste korral pöörduda uuringu juhi Katre Tombu poole meili teel katretombu@nooruse.ee või telefonitsi numbril 5812 5479.