Otsing

Otsing

4. juuli 2023

Tartu Tervishoiu Kõrgkool ja Eesti Lennuakadeemia astuvad üheskoos kestlikumaid samme

Jaga:

decalBackTop

Kaks kõrgkooli, Eesti Lennuakadeemia ja Tartu Tervishoiu Kõrgkool panevad seljad kokku, et leida nii õppuritele kui töötajatele keskkonnasõbralikke lahendusi.

Kõrgkoolide töötajad peavad läbima uue õppeaasta alguses keskkonnateadlikkuse koolituste, et mõtestada oma käitumist õppeasutuses kui rohelises kontoris ning tähtsustada oma rolli eeskuju näitajana. Koolituste teemad ulatuvad globaalsest vaatest igapäevaste praktiliste lahendusteni, mida igaüks saab kergesti kasutada. Täpsemalt uuritakse näiteks paberikasutust, digiprügi ja energiatarbimist ning leitakse kestlikumaid lahendusi ressursside kokkuhoiuks.

Uuest õppeaastast loovad kõrgkoolid ka õppuritele ühise valikaine, mis aitab mõista kliimamuutuste olemust,  analüüsida igaühe rolli meie keskkonna kujundamisel ning leida iga õppuri jaoks mõned lahendused tema elu- ja töökeskkonna säästlikumaks muutmiseks. Samuti vahetatakse õppehoonetes välja osad lambid säästlikumate LEDilampide vastu ning tervishoiu kõrgkool hangib tahvelarvutid, et rohkem õppetööst saaks toimuda digitaalselt, mitte paberkandjatel.

„Kindlasti loob Go Green projekt lisandväärtust, mis aitab mõista, et suured muutused saavad alguse väikestest sammudest,“ tõdes Kersti Sõgel, projekti juht. Ta lisas, et tulevikus on plaanis erinevaid häid kogemusi säästva eluviisi lahendustes tutvustada ka teistele kõrgkoolidele.

“Eesti Lennuakadeemia on süsteemselt arendanud jätkusuutlikke lahendusi nii töökorralduses kui maja üldises toimimises juba mitmed aastad. Käesolev projekt võimaldab meil astuda tudengite ja töötajaskonna teadlikkuse kasvatamisel järgmise, tõhusa sammu edasi,” rääkis Eesti Lennuakadeemia arendusprorektor Maiken Kull.

Projekti  ER205 “Go Green” kaasrahastab Euroopa Liit Euroopa naabrusinstrumendi raames. Projekti eelarve on 102 026 eurot ning programmi toetus on 91 823,40 eurot.  Projekti kestus on 1.07.–31.12.2023.