Otsing

Otsing

decalBackTopdecalBackBot

Aita päästa elu! (An automated external defibrillator (AED) help save the lives)

Projekti number: 2022-2-EE01-KA210-ADU-00009973

Projekti kaasfinantseerib Euroopa Liit, ERASMUS+ programm, mida vahendab HARNO. https://eeagentuur.ee/programmist/mis-on-erasmus/

Projekti kestus: 01.02.2023 – 31.07.2024

Juhtpartner: Tartu Tervishoiu Kõrgkool

Partner: Lõuna-Boheemia ülikool (Jihočeská univerzita v Českých Budějovicíchniverzita v Českých Budějovicích), Tšehhis.

Projekti eesmärk: 

Eesmärk on tõsta Eesti ja Tšehhi maapiirkondades elavate täiskasvanute teadmisi ja praktilisi oskusi AED kasutamisest.

Projekti lühikirjeldus: 

Projekti raames viiakse läbi kaks uuringut. Esimese uuringu raames küsitletakse Tartu bussijaama ja ühe kaubanduskeskuse külastajaid, et mõista paremini nende probleeme AED kasutamisel, samuti tutvustatakse AED aparaati ja esmaseid elustamisvõtteid. Teise uuringu küsimused koostavad partnerid ühiselt ning uuring viiakse läbi mõlemas riigis. Elanikkonnale korraldatakse Eestis (16) ja Tšehhis (10) töötubasid, kus tutvustakse esmaabi ja AED aparaadi kasutamist. AED aparaadi paremaks tutvustamiseks valmib 5 õppevideot.

Projekti tegevustesse on kaasatud õppejõud, tudengid ja mitteakadeemiline personal.

Projekti sündmused ja materjalid:

21.- 25.03.2023 toimus õppereis Tšehhi, kus osales kõrgkoolist 7 inimest. České Budějovices linnas ja lähikonnas tutvuti sealse partnerkõrgkooli, häirekeskuse, haigla ning AED parimate praktikatega.

28.05-1.06.2023 toimus õppereis Eestisse, kus tutvustati Tšehhi partneritele häirekeskust, haiglat ja tegevusi AED valdkonnas.

Töötoad, kuidas kasutada AED toimusid: 4., 6., 11., 12., 14. detsembril Võrumaa Haridus- ja Tehnoloogiakeskuses, Viljandi Kutsehariduskeskuses ja Räpina Ühis Gümnaasiumis

Projektijuht: Kersti Sõgel, kerstisogel@nooruse.ee

Projekti meeskond kõrgkoolis: Jaanika Niinepuu, Katre Tombu, Pille Tammpere, Ave Kõrve-Noorkõiv, Renna Värnik,