Otsing

Otsing

31. august 2023

Rakenduskõrgkoolide Rektorite Nõukogu asub juhtima Ulla Preeden

Jaga:

decalBackTop
Ulla Preeden

Uuest õppeaastast asub Rakenduskõrgkoolide Rektorite Nõukogu juhtima Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rektor Ulla Preeden. Peamiste fookusteemadena soovib Preeden keskenduda kõrghariduse kvaliteedi ja hindamise teemadele ning rakenduskõrghariduse rahastamisele.

RKRNi eesmärgiks on rakenduskõrghariduse edendamine ja kaheksa Eesti rakenduskõrgkooli ühiste seisukohtade ja tegevuste kujundamine. RKRNi esimees valitakse üheks õppeaastaks ning Ulla Preeden võtab nõukogu juhtimise üle Tallinna Tehnikakõrgkooli rektor Enno Lendilt. 

Ulla Preeden toob prioriteedina välja rakenduskõrgkoolide ühistegevuse igakülgse edendamise. „Plaanime kaardistada tänased kitsaskohad ja arenguvõimalused kõrghariduse kvaliteedi hindamisel, ennekõike institutsionaalse akrediteerimise protsessiga seotult ning koostada sisukad ettepanekud edasisteks arenguteks,“ sõnas Ulla Preeden.

Rakenduskõrghariduse kvaliteet ja selle hindamine on fookuses ka rakenduskõrgkoolide visioonipäeval, mis toimub traditsiooniliselt oktoobris. 

Teise valdkonna kitsaskohana toob Ulla Preeden välja kõrghariduse rahastamisega seotud küsimused. „Motiveeritud ja kõrgetasemeliste õppejõudude olemasolu on kvaliteetse hariduse pakkumise eelduseks ning kõrgkoolidele kriitilise tähtsusega. Kindlasti tuleb jätkata kõrghariduse rahastamist vähemalt planeeritud kujul ehk 15-protsendist kasvu aastas, mis võimaldaks minimaalset konkurentsivõimelisust, ennekõike kõrgkoolide personali palgapoliitikas,“ ütles Preeden. 

Samuti rõhutab Preeden mitmete valdkondade spetsialistide kriitilist puudust tööturul. „Kõrgkoolide käesoleva aasta kevad-suvised vastuvõtukonkursid viitasid selgelt suurele õppimishuvile ja näiteks tervishoiu valdkonna õppekavadel jäi ukse taha sadu sektoris nii vajalikke potentsiaalseid spetsialiste. Ühelt poolt on spetsialiste väga vaja, teisalt ei ole kõrgkoolidel piisavaid vahendeid kõigi vajalike spetsialistide koolitamiseks. Siinkohal on kindlasti vajalikud tulevikku vaatavad arutelud lahenduste osas.“

Preedeni arvates tuleks rohkem tähelepanu pöörata ka kutseharidusele. “Eestis on algatatud kutseharidusreformi arutelud ning pean seejuures väga oluliseks diskussiooni selle üle, kuidas muuta sujuvamaks ja ligipääsetavamaks kutseõppe lõpetajate õpinguteekonna jätkamine kõrgkoolides.“ 

Ulla Preeden rõhutab, et Eesti ei pea muudatusi või vajalikke arendusi kavandades leiutama jalgratast – teiste riikide praktikad ja kogemus rakenduskõrghariduse rolli kasvatamisel, rakendusuuringute toetamisel või siis laiemalt kvaliteedi mõõtmisel ja tagamisel on meile oluliseks sisendiks.  

Ulla Preeden on Tartu Tervishoiu Kõrgkooli juhtinud alates 2016. aastast. Alates 2020. aastast juhib Eesti Hariduse Kvaliteediagentuuri Kuratooriumi ning 2023. aasta juunist on Ulla Preeden ka Euroopa Kõrgharidusinstitutsioonide Assotsiatsiooni EURASHE juhatuses rakenduskõrgkoolide eestkõneleja nii Euroopa Liidu kui ka riiklikul tasandil.