Otsing

Otsing

7. september 2022

Kõrgkool liitus hea teadustava kokkuleppega

Jaga:

decalBackTop
Hea teadustava

7. septembril toimus Tallinna Tehnikakõrgkoolis Eesti rakenduskõrgkoolide, ministeeriumite teadusnõunike, Tartu Ülikooli eetikakeskuse ja Eesti Teadusagentuuri hea teaduse teemaline kohtumine, kus rakenduskõrgkoolid tutvustasid oma teadustegevust, koostöövõimalusi ja tulevikuperspektiive. Kohtumisel liitus Rakenduskõrgkoolide Rektorite Nõukogu, kus esindab Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rektor Ulla Preeden, Eesti hea teadustava kokkuleppega.

Ulla Preeden: “Teadustegevus on oluline osa kõrgkooli tegevusest, seda nii tõenduspõhise õppetöö ja selle kvaliteedi tagamisel kui ka ühiskonna terviseteadlikkuse teemade keskmes hoidmiseks. Rakenduskõrgkoolid kindlasti rõõmustavad parema koostöö üle Eesti Teadusagentuuri, ministeeriumi teadusnõunike ja TÜ Eetikakeskusega, kuid selleks, et olla kõrghariduse turul konkurentsivõimeline vajavad rakenduskõrgkoolid kindlasti teadustegevuse baasfinantseerimist. Eeskujuks on meil lähinaaber Soome, kus selline eraldi sihttoetus on rakenduskõrgkoolide teadustegevuse tarbeks loodud.”

Kohtumisel räägiti lühidalt, millist rolli täidab Eesti teaduseetika süsteemis hea teadustava ja milline on eri osaliste vastutus eetilise teaduse edendamisel. Praktilises töötoas, kus osalesid ka ministeeriumite teadusnõunikud, arutleti ühiselt teaduseetika ja -koostöö teemadel.

Hea teadustava juurutamine on üks oluline algatus, et edendada veelgi kõrgkoolide koostööd ettevõtete ning arendus- ja teadusasutustega teadmuspõhiste lahenduste väljatöötamisel, sama oluline on tõhusama koostöö eestvedamine kõrgkoolide ja teadusasutuste vahel. Uurimis- ja teadustegevuses on oluline tagada usaldusväärsus koostööpartnerite vahel rakendusuuringute ja eksperimentaalarenduste läbiviimisel. Nüüdisaja rakendusuuringud on sageli interdistsiplinaarsed ja seetõttu peaksid erinevate kõrgkoolide ning teadusasutuste vahelised barjäärid olema võimalikult madalad parima teaduskompetentsi ja teadustaristu kaasamiseks.

Hea teadustava eesmärk on toetada heade tavade tundmaõppimist, omaksvõtmist ja juurdumist Eesti teaduskogukonnas. Hea teadustava kokkuleppega liitudes kinnitab asutus, et ta austab teaduse alusväärtusi ja tegevuspõhimõtteid, mis on kirjas teadusasutuste, Eesti Teaduste Akadeemia, Eesti Teadusagentuuri ning Haridus- ja Teadusministeeriumi koostöös 2017. aastal valminud „Hea teadustava“ tekstis. Teadusasutuste otsustada jääb, kuidas neid põhimõtteid oma töötajateni viia, kuidas tagada, et neid ka järgitaks ning mismoodi korraldada väärkäitumise juhtude menetlemine. Hea teadustava täisteksti ja liitunute nimekirja leiab eetikaveebist.

Foto: Triin Paaver/Tartu Ülikooli eetikakeskus