Otsing

Otsing

4. september 2022

Osale uurimistöös!

Jaga:

decalBackTop

Austatud omastehooldaja!

Rahvusvahelistes uurimistulemustes rõhutatakse, et oluline on omastehooldajaid kaasata koolitusprogrammide koostamisse, et see vastaks sihtrühma vajadusele. Samuti oskavad omastehooldajad anda väärtusliku sisend nii programmi sisule kui ka korralduslikele aspektidele. Seetõttu on Teie kogemused ja mõtted, mida jagate, äärmiselt vajalikud.

Kutsume Teid osalema uurimistöös „Omastehooldajate teadmiste ning oskuste täiendamise vajadused osutamaks täisealisele lähedasele pikaajalist hooldust kodus, Tartu linna näitel“. Uurimistöö eesmärk on välja selgitada ja kirjeldada oma lähedast kodus hooldava omastehooldajate teadmiste ning oskuste täiendamise vajadused, mis toetavad hooldusprotsessi ja võimestavad omastehooldajat ning mida saab omandada loodava koolitusprogrammi läbimisel.

Käesoleva uurimuse tulemused on sisendiks koolitusprogrammi koostamisele.

Uurimistöö eesmärgist tulenevalt ootame Teid uuringusse kui:

  • Teil on pikaajalist hooldust vajava täiskasvanud lähedase omastehoolduse kogemus vähemalt 6 kuud;
  •  hooldate oma lähedast uuringusse kutsumise perioodil või hoolduse osutamisest on möödas vähem kui aasta;
  • olete vähemalt 18-aastane ja räägite suhtlustasandil eesti keelt;
  • elate Tartu linnas või maakonnas; 
  • hooldatav lähedane elab Tartu linnas.

Uuringus viiakse läbi individuaalsed intervjuud, kus saate jagada oma kogemusi ning teha ettepanekuid antud teemal. Intervjueerimise aeg võib jääda 45 minutist kuni 1,5 tunnini. Intervjueerimine toimub september kuni november 2022.a. Analüüsitulemused on valminud 30.aprilliks 2023. a. Intervjuud viiakse läbi Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis (Nooruse 5) või Teile  sobivas kohas, eelnevalt kokkulepitud ajal.

Uuringus tagatakse Teile anonüümsus ja osalemine on vabatahtlik. Tulemused üldistatakse ja ei seota isikutega. Uurimistöö tulemusi kajastatakse artiklites ning tutvustame uuringut Tartu linnavalitsuse sotsiaalabi osakonnas, et valdkonda parendada.  Kui tunnete, et sooviksite anda oma panuse valdkonna parendusse ning osaleda uuringus, või tekkis lisaküsimusi, siis palun võtke ühendust vastutava uurija Merle Varikuga. 

Lugupidamisega,
Uurimismeeskond

Merle Varik, PhD, Tartu Tervishoiu Kõrgkooli vanemlektor
Eve-Merike Sooväli, MSc,  Tartu Tervishoiu Kõrgkooli vanemlektor
Janika Pael, MSc, Tartu Tervishoiu Kõrgkooli lektor

Lisateave ja uuringusse registreerimise kontakt:
Merle Varik
merlevarik@nooruse.ee
tel 5255594