Otsing

Otsing

2. märts 2023

Sotsiaalministeerium toetab õdede praktika korraldamist 1,58 miljoni euroga 

Jaga:

decalBackTop

Sotsiaalministeerium sõlmis lepingu Tallinna ja Tartu Tervishoiu Kõrgkoolidega õdede praktika korraldamiseks. Lepingu raames tasutakse ka raviasutustele õdede praktika juhendamise eest. Kokku eraldab sotsiaalministeerium kõrgkoolidele ja praktikabaasidele aastateks 2022-2023 õdede koolitusmahtude suurendamiseks 1,58 miljonit eurot.  

„Möödunud aastal sõlmitud konsensuslepe võimaldab suurendada õdede vastuvõttu, et tuua Eesti tervishoidu uusi õdesid ja parandada õdede praktika kvaliteeti. Leppega võetud kohustuste täitmine on sotsiaalministeeriumi jaoks väga oluline, kuna õdede puudus on meie tervishoiu üks teravamaid probleeme,“ ütles sotsiaalministeeriumi tervisesüsteemi arendamise osakonna juhataja Kersti Esnar.

Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli rektor Ülle Ernitsa sõnul toob õdede õppekohtade arvu kasv endaga kaasa ka surve praktikabaasidele, sest juhendajate koormus kasvab, samuti kulub rohkem aega ja ressursse praktika korraldusele. „Koostöö praktikabaasidega on meil väga hea ja konstruktiivne ning juhendamise eest ettenähtud tasu on kindlasti motiveeriv,” ütles rektor Ülle Ernits.

„Konsensusleppe eesmärgid saavad edukalt täidetud siis, kui kõik osapooled pingutavad ja koostöös osalevad,” ütles Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rektor Ulla Preeden. Ta lisas, et lepingu sõlmimine on tõesti väga oluline samm õdede järelkasvu tagamisel, kuid avaldas lootust, et tulevad ka järgnevad positiivsed otsused tervishoiuhariduse jätkusuutlikul rahastamisel.  

2022. aasta 18. veebruaril allkirjastati õdede ja tervishoiutöötajate erialaühenduste, tervishoiu kõrgkoolide, praktikabaaside ja ministeeriumite konsensuslepe õdede ja teiste tervishoiu-spetsialistide õppekohtade arvu suurendamiseks ning praktika kvaliteedi tõstmiseks. Konsensuslepe aastateks 2022-2026 seab eesmärgiks suurendada õdede põhiõppesse vastuvõttu 700 üliõpilaseni aastas. 

Lepe nägi muuhulgas ette, et sotsiaalministeerium rahastab aastatel 2022–2023 õdede põhiõppe tööpraktika juhendamist läbi Euroopa Liidu kriisirahastu REACT-EU toetusmeetme ning praktikabaasid tagavad üliõpilastele õppepraktika kohad ja juhendajad vastavalt õppekohtade arvule. Haridus- ja teadusministeerium ning sotsiaalministeerium analüüsivad koos partneritega erinevaid praktika rahastamise võimalusi, et rakendada alates 2024. aastast praktika kvaliteeti tõstev ning juhendajaid ja õppureid motiveeriv praktika rahastuse süsteem. 

Sotsiaalministeerium rahastab õdede praktika korraldamist ja õdede väljaõppe praktikajuhendamist EL kriisirahastust REACT-EU kokku 1,58 miljoni euroga.