Otsing

Otsing

20. veebruar 2023

Hormonaalsete rasestumisvastaste vahendite ja luutiheduse uuring

Jaga:

decalBackTop

20-25-aastased naised, kes on tarvitanud suukaudseid kombineeritud hormonaalseid rasestumisvastaseid vahendeid (KHV) vähemalt kolm aastat või ei ole neid kunagi tarvitanud, on oodatud osalema Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis läbiviidavas uuringus „Pikaajaliselt suukaudseid kombineeritud KHV tarbinud noorte naiste luutihedus“.

Kuna KHV on naiste seas laialdaselt kasutusel ja neid hakatakse tarvitama juba teismeeas (sageli ka põhjustel, mis pole seotud raseduse ärahoidmisega), siis on rahvatervise seisukohalt oluline selgitada KHV tarbimise seos luutihedusega, sh pikaaegse (üle kolme aasta) regulaarse kasutamise korral. Uurimistöö eesmärgiks on seega selgitada regulaarselt ja pikaaegselt kombineeritud hormonaalseid rasestumisvastaseid vahendeid tarbinud Eesti noorte naiste luutihedus (kogu keha luutihedus, reieluu kael, lülisammas) ja luu kaal võrreldes kombineeritud hormonaalseid rasestumisvastaseid vahendeid mittetarbinud naistega.

Uuringusse kaasatakse kokku maksimaalselt 360 vabatahtlikku noort naist vanuses 20–25 eluaastat, kes ei tegele tipp-spordiga, ei ole kordagi teadaolevalt rasestunud, ei suitseta, ei järgi regulaarselt ühtki dieeti ning kellel ei ole diagnoositud kroonilisi haigusi, mis vajaks hormoonravi. Pooled neist peaksid olema tarbinud suukaudsed KHV vähemalt kolme aasta jooksul ja pooled ei tohiks olla KHV-d tarbinud.

Uuring viiakse läbi märts–mai 2023 Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis (Nooruse 5). Uuringu käigus võetakse vereanalüüsiks veeniverd (14,5 mL), määratakse kehakoostis (sh luutihedus) ja täidetakse uuritava poolt küsimustik liikumis- ja toitumisharjumuste kohta. Kõigi kolme tegevuse peale kulub kokku ligikaudu 45 minutit. Teie uuringu tulemused saadetakse teie e-posti aadressile krüpteeritult kolme kuu jooksul peale uuringus osalemist (vereanalüüsi tulemustega võib minna ka kauem). Uurimismetoodika täpsem kirjeldus:

  • Peale informeeritud nõusoleku lehe allkirjastamist toimub esmalt veenivere võtmine registreeritud õe poolt (ruum 207). Määratakse põhiveri, osteokaltsiin, C-telopeptiid, kaltsium, magneesium, fosfor, paratüreoidhormoon, vitamiin D, alkaalne fosfataas, hemogramm ja naissuguhormoonid (östradiool, LH, progesteroon). Vere analüüsist järelejäänud bioloogiline materjal hävitatakse autoklaavimise teel.
  • Seejärel palutakse teil täita paberkandjal küsimustik, millega kaardistatakse luutihedusega seonduvaid liikumis- ja toitumisharjumisi (sh toidulisandite ja ravimite tarbimine), KHV kasutamisega seonduv ning diagnoositud krooniliste haiguste esinemine.
  • Viimasena toimub kehakoostise (rasvaprotsent, rasvavaba mass, rasvamass; luutihedus ja -kaal – kogu keha, reieluukael ja lülisammas) määramine ja selleks kasutatakse röntgenkiirtel töötavat luudensitomeetrit ehk DXA aparaati (Dual-energy X-ray absorptiometry). Eelnevalt määratakse teie pikkus ja kehamass. DXA protseduuri viib läbi kõrgkooli töötaja, kellel on selleks olema luba ja läbinud vastava väljaõppe. Te peate olema kerges riietuses ning lamama selili asendis. Aparaat skaneerib kogu teie keha. Kiirgustase organismile on väga madal ja võrdub selle protseduuri puhul meile ühe päeva kosmilise kiirguse doosiga, kuid protseduuri ei tohi teostada raseduse korral.

Uuringus osalemine on vabatahtlik, te võite osaluse katkestada ja keelduda oma andmete kasutamisest andmeanalüüsil oma uuringus osalemise päeva jooksul (küsimustik purustatakse, kehakoostise tulemused kustutatakse ja vereproov/seerum autoklaavitakse). Lisakulusid (nt uuringusse kohale tulemise sõidukulud) teile ei kompenseerita. Uuringu läbiviimiseks on saadud kooskõlastus Tartu Ülikooli inimuuringute eetika komiteelt.

Huvi korral saate uuringuks aja kokku leppida vastutava uurijaga Anna-Liisa Tammega e-posti aadressil: annaliisatamm@nooruse.ee.