Otsing

Otsing

decalBackTopdecalBackBot

Vastuvõtt füsioterapeudi õppekavale

Füsioterapeut on taastusravi spetsialist, kes aitab inimestel taastada või säilitada häirunud liikumis- ja tegevusvõimet ning selle kaudu osalemist tavapärases elus.  

Õppekava nominaalne õppeaeg on 3 aastat. 2022/23. õppeaasta talvisel vastuvõtul on füsioterapeudi õppekaval 20 õppekohta.

Vastuvõtutingimused

  • Kandidaadil peab olema vähemalt keskharidus või sellele vastav kvalifikatsioon, kandideerimise eelduseks on eesti keele oskus vähemalt B2 tasemel.
  • Kandideerimisel arvestatakse 2022. aasta talvel akadeemilise testi tulemusi (osakaal 50% punktisummast) ja kehalise katse tulemusi (osakaal 50% punktisummast). Akadeemilise testi miinimumlävend Tartu Tervishoiu Kõrgkooli kandideerimisel on 30% akadeemilise testi maksimumsooritusest. Vastuvõtt kõrgkooli toimub paremusjärjestuse alusel. Õppurikandidaatide paremusjärjestus kujuneb vastavalt akadeemilisel testil ja füüsilisel katsel saadud punktidele. Täpsem informatsioon vastuvõtueeskirjast.

Kandideerimiseks saab esitada dokumendid elektrooniliselt Sisseastumise Infosüsteemis (SAIS, www.sais.ee).

Tagasi vastuvõtu pealehele