Otsing

Otsing

decalBackTopdecalBackBot

Vastuvõtt füsioterapeudi osakoormusega õppekavale (Tallinna õpperühm)

Osakoormusega õppekaval on õppeaeg 4,5 aastat. Õppeaja jooksul tuleb koguda 180 EAP-d. T

Ühe ainepunkti tasu on 60 eurot, seega on semestri (20 EAP-d) tasuks 1200 eurot, kogu õppeperiood (180 EAP-d) kokku 10 800 eurot.

2022/23. õppeaasta talvisel vastuvõtul on füsioterapeudi õppekaval 20 õppekohta.

Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis füsioterapeudi õppe eeliseks on see, et  praktika moodustab ainepunktide kogumahust ligi kolmandiku. Rikkalikud praktikakogemused võimaldavad lõpetajatel tööturule suundudes end kindlalt tunda.

Palume arvestada, praktikad on õppetöö väga oluline osa ning Tartu Tervishoiu Kõrgkooli õppurina suunab kõrgkool teid igal õppeaastal praktikatele, mis toimuvad erinevates haiglates ja tervishoiuasutustes üle Eesti. Õppuril tuleb olla valmis praktikate sooritamiseks väljaspool enda eelistatud asukohta. Õppepraktikaga seotud sõidu- ja majutuskulud tasub õppur.

FT22 TLN kursuse õppetöönädalad 2022/23 kevadsemestril:

6.–10.02 6.–7.02 Tartu; 8.–10.02 Tallinn

27.–28.02 ja 1.–3.03 Tallinn

20.–24.03 Tallinn

10.–14.04 10.–11.04 Tartu; 12.–14.04 Tallinn

15.–19.05 15.–17.05 Tallinn, 18.–19.05 Tartu

5.–7.06 Tallinn

Vastuvõtutingimused

  • Kandidaadil peab olema vähemalt keskharidus või sellele vastav kvalifikatsioon, kandideerimise eelduseks on eesti keele oskus vähemalt B2 tasemel.
  • Kandideerimisel arvestatakse 2022. aasta talvel akadeemilise testi tulemusi (osakaal 50% punktisummast) ja kehalise katse tulemusi (osakaal 50% punktisummast). Akadeemilise testi miinimumlävend Tartu Tervishoiu Kõrgkooli kandideerimisel on 30% akadeemilise testi maksimumsooritusest. Vastuvõtt kõrgkooli toimub paremusjärjestuse alusel. Õppurikandidaatide paremusjärjestus kujuneb vastavalt akadeemilisel testil ja füüsilisel katsel saadud punktidele. Täpsem informatsioon vastuvõtueeskirjast.

Kandideerimiseks saab esitada dokumendid elektrooniliselt Sisseastumise Infosüsteemis (SAIS, www.sais.ee).

Tagasi vastuvõtu pealehele