Otsing

Otsing

decalBackTopdecalBackBot

Kemikaalid ohuteguritena ja toksikoloogia

Kemikaalid ohuteguritena ja toksikoloogia mikrokraad on osa tervisekaitse spetsialisti õppekavast.

Kandideerimine kuni 22. jaanuar 2024.

Kestus: kevadsemester 2024 (07.02.–20.05.2024)
Maht: 5 EAP
Hind: 325 eurot

Keda ootame õppima? Õppima on oodatud kõik, kellel on huvi tööohutuse ja töökeskkonna vastu. Eriti on oodatud töökeskkonnaspetsialistid, töökeskkonnavolinikud, personalispetsialistid ja teised inimesed, kes tegelevad tööohutusega.

Eesmärk: Mikrokraadi eesmärk on aidata mõista, kuidas kemikaalid ohuteguritena mõjutavad inimese füüsilist ja vaimset tervist. Oluline on leida lahendused, kuidas inimene oleks võimalikult kaua terve ning luua selleks ohutu ja tervist säästev töökeskkond. Õpe toimub eesti keeles, kuid õppematerjale on ka inglise keeles.

Kandideerimise tähtaeg: 22. jaanuar 2024. Õpe algab 7. veebruaril 2024 tunniplaani alusel!

Õppetöö sisu ja korraldus 

Õppe väljundid

Osaleja:

  • Mõistab keemiliste ohutegurite mõju keskkonnale (sh töökeskkonnale) ja tervisele ning nende seoseid teiste ohuteguritega. Näiteks: mürk ja mürgistus, toksilised ained, narkootilised ained, pestitsiidid ja väetised, kemikaalid, fossiilsed kütused.
  • Leiab, hindab ja rakendab keskkonna ohutegurite alast informatsiooni vastavalt dokumentatsioonile ja seadusandlusele.
  • Saab aru toksikoloogia ja ökotoksikoloogia põhimõistetest ja põhiprintsiipidest ning kemikaalide alase ohutuse põhimõtetest ja nõuetest.

Õppetöö sisaldab loenguid (24 tundi), seminare (22 tundi), praktikume (10 tundi), iseseisvat tööd (66 tundi), hindamist (6 tundi).

Mikrokvalifikatsiooni saamiseks tuleb osaleda kõigil ekskursioonidel, seminarides, sooritada vahearvestus ja eksam, teha iseseisvad tööd.

Õpe toimub koos päevaõppe õppuritega ning vastavalt tunniplaanile. NB! Tunniplaanis võib ette tulla muudatusi!

Õppejõud ja tema kvalifikatsioon:
Inga Ploomipuu, MSc keemias

  1. oktoobril 2022. aastal, õpetajate päeval, tunnustas kõrgkooli üliõpilasesindus silmapaistvaid õppejõude. Kõrgkoolis läbi viidud küsitluse tulemusena selgus, et õppuritele paistis silma ja üliõpilasesinduselt said tunnustuse ka Inga, kelle kohta öeldi: ‘’Tal on alati nägu naerul ning teeb kõik selleks, et õpilastel oleks koolis tore ja huvitav olla. Ta oskab väga hästi õpetada ning toob alati elulisi näiteid juurde.’’

Kandideerimine

Õppima asumise eelduseks on keskhariduse olemasolu. Kandideerimisel võetakse arvesse gümnaasiumi lõputunnistuse bioloogia ja matemaatika hinne.

Kandideerimiseks saatke lõputunnistuse koopia ja avaldus aadressile mikrod@nooruse.ee.

Merlis Karja-KännasteMerlis Karja-Kännaste

Merlis Suits

Täienduskoolituse spetsialist

737 0209merlissuits@nooruse.ee