Otsing

Otsing

decalBackTopdecalBackBot

Vabatahtlikkus

Viiruse levik toob kaasa suurenenud tööjõuvajaduse tervishoiu- ja sotsiaalvaldkondades.

Nii ministeeriumid, kohalikud omavalitsused, tervishoiuasutused kui vabatahtlikke koondavad organisatsioonid on juba pöördunud ja pöörduvad lähiajal kõrgkooli poole sooviga värvata vabatahtlikke.

Kõrgkoolis koordineerib vabatahtlike kaasamise protsesse õenduse ja ämmaemanduse osakonna lektor Airin Treiman-Kiveste (airintreimankiveste@nooruse.ee). Palume kontakteeruda nii vabatahtlike kaasamiseks, aga ka õppuritel, kes on otsustanud vabatahtlikku tööd teha.

Õppurile

Seoses viiruse levikuga kogume informatsiooni kõrgkooli õppuritest, kes juba osalevad ja/või on edaspidi valmis osalema vabatahtlikuna viiruse COVID-19 tõkestamise või sellega toimetulekuga seotud tegevustes. 

Palun täitke küsimustik, et kõrgkool saaks abipalve saamisel võimalikult operatiivselt ja konstruktiivselt vastata ning võimekusele vastavat abi pakkuda. Vabatahtliku tööd arvestame teie õppepraktika osana – kui soovid oma vabatahtliku tööd arvestada õppe/praktika osana, võta kontakti oma õppekava osakonnajuhiga ja uuri, kuidas seda teha:

  • õenduse ja ämmaemanduse osakonna juhataja Ireen Bruus – ireenbruus@nooruse.ee
  • füsioteraapia tervisekaitse osakonna juhataja Anna-Liisa Tamm – annaliisatamm@nooruse.ee
  • bioanalüütiku õppekava õppejõud Triin Aasmäe – triinaasmae@nooruse.ee
  • radioloogiatehniku õppekava õppejõud Tiina Kukkes – tiinakukkes@nooruse.ee
  • kutseõppe osakonna juhataja Tiina Uusma – tiinauusma@nooruse.ee


NB! Õppurid, kes on haiged või on karantiinis, ei tohi vabatahtliku töös osaleda! Õppurid, kes vabatahtlikuna töötades puutuvad kokku COVID-19 haigetega, aga kasutavad nõuetekohaselt enesekaitsevahendeid ning tunnevad ennast tervena, võivad õppetöös osalemist jätkata – samas on oluline järgida kõrgkoolis kehtivaid reegleid.

Juhul kui te puutute lähedalt kokku riskirühma kuuluvate inimestega (60-aastased ja vanemad (sh hooldekodudes viibivad) ja tõsiste kaasnevate terviseseisunditega inimesed), palume kaaluda võimalikke ohte seoses vabatahtlikuks olemisega.

Õppejõule

Kogume ka informatsiooni kõrgkooli õppejõududest, kes juba osalevad ja/või on edaspidi valmis osalema vabatahtlikuna viiruse COVID-19 tõkestamise või sellega toimetulekuga seotud tegevustes. Palume täita küsimustik, et kõrgkool saaks abipalve saamisel võimalikult operatiivselt ja konstruktiivselt vastata ning võimekusele vastavat abi pakkuda.