Otsing

Otsing

decalBackTopdecalBackBot

Kindlustus õperände ajaks

Osalejal on kohustuslik omada piisavat kindlustuskaitset õpirände ajal.

Õpingute ja praktika korral peab osalejal olema ravikindlustus. Tavaliselt tagab ravikindlustuse Euroopa Ravikindlustuskaart. Meditsiinilistel erijuhtudel tuleb kaaluda täiendava erakindlustuse sõlmimist.

Praktika korral on erinevates riikides rahvusvahelise praktika puhul erinevad kahjukindlustuse reeglid ning seetõttu on oht, et praktikandid võivad olla ilma piisava kindlustuskaitseta. Osalejal on kohustus kontrollida, kas praktikakohas on praktikandi poolt võimalikud kahjud kindlustusega piisavalt kaetud.  Dokumentidest Learning Agreement for Studies (Lisa 6) või Learning Agreements for Traineeships (Lisa 2) tuuakse välja, kas vastuvõttev organisatsioon katab osaleja kahjukindlustuse. Juhul kui vastuvõtva riigi seadusandlus seda ei nõua, ei pruugi vastuvõtval organisatsioonil kahjukindlustuse kohustust olla. Sellisel juhul peab osaleja vastava kindlustuse ise tegema.

Õnnetusjuhtumi kindlustus seoses üliõpilasega toimuda võivate õnnetusjuhtumitega õppe/praktika/töökohas peab tagama osalejaga töö/praktika käigus toimunud õnnetusjuhtumiga tekkivad kulud. Erinevates riikides võib õnnetusjuhtumi kindlustuskaitse ulatus erineda. Osaleja on kohustatud kontrollima õnnetusjuhtumi kindlustuskaitse olemasolu vastuvõtvas organisatsioonis. Lisas 2 ja lisas 6 määratakse kindlaks, kas õnnetusjuhtumi kindlustuskaitse tagab vastuvõttev organisatsioon. Kui vastuvõttev organisatsioon ei taga õnnetusjuhtumi kindlustuskaitset (vastav kohustus puudub, kui vastuvõtva riigi seadusandlus seda ei nõua) peab osaleja ise vastava kindlustuse hankima.