Otsing

Otsing

decalBackTopdecalBackBot

Tartu Tervishoiu Kõrgkooli praktikasüsteemi arendamine (PRAK 2)

Lühikokkuvõte: Tartu Tervishoiu Kõrgkool viib läbi koolitused enam kui 200 praktikajuhendajale, et
toetade nende digipädevusi ning pakkuda teadmisi ja oskusi praktika läbi viimiseks. Koolitatakse kõigi õppekavade praktikajuhendajaid ning lisaks toimuvad veel õppekavade ülesed koolitused.
Lisaks töötatakse koostöös partneritega välja Eestis ainulaadne praktika hindamise mudel, mis võimaldab praktikabaasil tegeleda enesehindamisega ja kutsutakse esinema praktikud 80 tunniks.

Projekti eesmärk on tagada kvaliteetne praktikajuhendajate koolitus, kaasata uusi praktikuid õppetöösse ja luua Eestis ainulaadne praktikabaaside hindamise süsteem.

Projekti tulemusena on üle 200 praktikajuhendaja läbinud 9 tunnise koolituse digipädevustest; 
80 akadeemiliseks tunniks on kaasatud õppetöösse praktikud; luuakse Eestis ainulaadne praktikaaaside hindamise süsteem.
Projekti toetab Euroopa Sotsiaalfond summas 39 094,56 eurot ja toetust vahendab Innove.

Projekti kestus: 01.03.2019 – 31.12.2021.

Projekti number: 2014-2020.1.05.18-0352

Projekti koordineerivad Kersti Sõgel ja Jaan Looga