Otsing

Otsing

decalBackTopdecalBackBot

Täiendav keeleõpe kutse- ja kõrghariduses (PRÕM, tegevus 8.8)

Eesti ja vene keel tervishoiu valdkonnas

Projekti kestus: 15.08.2018 – 31.03.2019

Tartu Tervishoiu Kõrgkooli asuvad igal õppeaastal õppima äsja gümnaasiumi lõpetanud, kes tulevad venekeelsetest gümnaasiumidest ja kelle eesti keele tase ei ole võrreldav eestikeelsetest gümnaasiumidest tulnud õppuritega. Samuti tuleb meile õppima noori, kes on küll lõpetanud eestikeelse gümnaasiumi, kuid kelle kodune keel on vene keel ning seetõttu vajaksid ka nemad eesti keele täiendavat õpet. Kuivõrd õppetöö kõrgkooli õppekavadel toimub eesti keeles, siis on vajalik, et erialaainete ja  praktikate edukaks läbimiseks oleks neil võimalus saada täiendavalt eesti keele õpet, mis aitaks neil  õppeprotsessi paremini läbida ja hiljem ka tööturul paremini hakkama saada. Täiendava keeleõppe pakkumine aitaks ühtlasi õppekavajärgset keeleõpet toetada.

Tartu Tervishoiu Kõrgkooli asuvad igal õppeaastal õppima äsja gümnaasiumi lõpetanud, kes tulevad eestikeelsetest gümnaasiumidest, kuid nende vene keele oskuste tase on väga erinev ja sageli mittepiisav. Ollakse küll vene keelt õppinud, kuid sageli puudub piisav julgus selles keeles suhelda sh puudub erialane sõnavara.  Sellised õppurid vajaksid täiendavat vene keele õpet. Täiendav vene keele õpe aitaks neil  õppeprotsessi paremini läbida, kuivõrd just õppepraktikatel, mis moodustab kõrgkooli õppekavadest suure mahu, on see vajalik. Samuti on paremat vene keele oskust vaja tööturul hakkamasaamiseks, kuivõrd mitmete praktikabaaside juhendajate ja ka patsientide esimeseks keeleks on vene keel. Täiendava keeleõppe pakkumine aitaks ühtlasi  õppekavajärgset keeleõpet toetada.

Toetust vahendab Innove.

Kontaisik: Eve Müür