Otsing

Otsing

decalBackTopdecalBackBot

Õppe kvaliteet multikultuuris

Eesmärk on uurida, kuidas rahvusvahelistumine ja sisseränded mõjutavad õppe kvaliteeti kõrgharidusmaastikul. Lisaks pakkuda välja sobivaid tegevusi, et tagada õppetöö kvaliteet rahvusvahelistumist arvesse võttes. Kõrgkoolid teevad tihedat koostööd, jagades ja kogudes häid praktikaid ning luues mudeli õppe kvaliteedi tõstmiseks mitmekultuurilises õppeklassis. Kõrgkool osaleb projektis partnerina.

Kõrgkoolist osalevad projektis Maiken Jaanisk, Kristi Vahur ja Inga Ploomipuu.

Projekti toetab Nordplus Horizontal.

Projekti raames valminud materjal.