Otsing

Otsing

decalBackTopdecalBackBot

Erasmus+ Kutseõppe õpilaste ja töötajate õpiränne (Saksamaa ja Portugal) 

Projekt kestus: 03.09.2018 – 02.09.2020.

Projekti number: 2018-1-EE01-KA102-046940

Projekti toetab Erasmus+ programm summas 29 720 eurot ja toetust vahendab SA Archimedes.

Projekti partnerid: Johanniter Akademie Bildungsinstitut Mitteldeutschland (Saksamaa), Escola Técnica e Profissional do Ribatejo SA (Portugal).

Projektis tehti koostööd kahes valdkonnas:

 1. Erakorralise meditsiini tehniku (4 õppurit) ja lapsehoidja (4 õppurit) õppekava õpilaste välispraktika korraldamine
 2. Kutseõppe osakonna töötajate pädevuste arendamine.

Projekti eesmärgiks oli:

 • arendada rahvusvahelise koostöö oskuseid ja võõrkeele oskust;
 • tutvuda sihtriigi kultuuri, tervishoiusüsteemi ja  hoolduskorraldusega; 
 • õppijatel saavutada õppekava praktikamooduli õpiväljundid;
 • parandada enesejuhtimise oskuseid õppimise ja tööelu planeerimisel;
 • arendada töötajate õpetamise ja juhendamise meetodeid;
 • suurendada tervihoiu – ja sotsiaalteenuste valdkonna kutseõppe rahvusvahelist mõõdet.

Tulemused:

 • Suurenenud on osalejate motivatsioon ja rahulolu tööga;
 • Avardunud on võimalused karjääriturul;
 • Paranenud on  võõrkeeleoskus ja võime mõista teisi kultuure ning lõimida sellekohast teavet ja tegevusi õppetöösse ja kogukonna teenimisse;
 • Avardunud on tervishoiu- ja sotsiaalteenuste valdkonna kutseõppe rahvusvaheline mõõde.   
 • Hinnatud on praktikabaasid, kus meie õpilased praktikaid sooritavad;
 • Välja on selgitatud edasised õpirände ja arendusalase koostöö võimalused.

Kontakisik: Airin Treiman-Kiveste