Otsing

Otsing

decalBackTopdecalBackBot

KuDi – Kutseõpe digitaalsemaks!

Projekti eesmärgiks on luua digitaalne õppevara, mille kasutamine on paindlik, interaktiivne ja kaasahaarav, et selle abil arvestada muutunud õpikäsitlust ning tõsta õppijate ning õpetajate digipädevust. Projekti tulemusel valmib kaks e-kursust hooldustöötaja õppekavale ja digitaalsed õppematerjalid lapsehoidja eriala õppekavale. Projekti käigus loodud materjalid on kättesaadavad kõikidele soovijatele olenemata nende asukohast ning õppevara toetab ja soodustab töömaailmas vajaminevate erialade õppimist.

Projekti toetab Euroopa Sotsiaalfond summas 16 843,89 eurot ja toetust vahendab Innove.

Projekti kestus: 13.01.2020 – 31.12.2021

Projekti number: 2014-2020.1.03.19-0220

Projekti koordineerib Jaan Looga, jaanlooga@nooruse.ee, 737 0210