Otsing

Otsing

decalBackTopdecalBackBot

Täienduskoolituste korraldamine taastusravi- ja rehabilitatsiooni­spetsialistidele RFK kasutamiseks (2021-2023)

Lühikokkuvõte: Rahvusvaheline funktsioneerimisvõime, vaeguste ja tervise klassifikatsioon (RFK) on Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) poolt välja töötatud klassifikatsioon, mis võimaldab kirjeldada inimese funktsioneerimisvõime ja selle piirangutega seotud situatsioone, andes tervikliku raamistiku info süstematiseerimiseks ning luues ühtse standardkeele tervisega seotud seisundite kirjeldamiseks erinevate valdkondade vahel. Selleks, et klassifikatsiooni saaks Eestis valdkonnaüleselt rakendada, on üheks prioriteetseks tegevuseks spetsialistide koolitamine. Spetsialistide alla kuuluvad taastusravi, sotsiaalse ja tööalase rehabilitatsiooniteenuse osutajad.

Projekti eesmärk: Koolituste eesmärgiks on teadmiste andmine koolitusprotsessi kavandamisest, RFK olemusest, taastusravi- ja rehabilitatsioonispetsialistide oskuste arendamine RFK kasutamiseks igapäevatöös erivajadusega inimeste rehabilitatsiooniprotsessi planeerimisel ja sekkumiste elluviimisel.

Projekti tulemusena korraldatakse 2 liiki koolitusi:

  • kuni 14-liikmelisele meeskonnale RFK-alase täienduskoolituse nn „koolitajate koolitamine“ läbiviimine ning
  • 2021-2022 perioodi jooksul RFK-alaste täienduskoolituste läbiviimine, mille raames koolitatakse vähemalt 400 sotsiaalse ja tööalase rehabilitatsiooni ja taastusravi valdkonna spetsialisti.

Koolitusi korraldatakse Sotsiaalkindlustusameti hanke raames. Hanget rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi programmi meetme „Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused“ alategevuse 1.3 „Rehabilitatsioonialaste hindamis- ja sekkumismetoodikate arendamine ja koolituste pakkumine“ raames

Koolitused viiakse läbi alates 2021. aasta sügisest kuni 2022. aasta lõpuni.

Teine koolituste periood 2023. aasta kevad.

Projekti koordineerib Jaan Looga, jaanlooga@nooruse.ee, 53416150