Otsing

Otsing

decalBackTopdecalBackBot

Hoolides ja hoolitsedes

Valminud e-õpik: www.hoolidesjahoolitsedes.ee

Projekti lühikokkuvõte: Projekti “Hoolides ja hoolitsedes” käigus luuakse digitaalne õppematerjal hooldustöötaja õppekavale ning kõigile neile, kes tegelevad hooldustööga. Uudse digitaalse õppevara kasutamine on tervishoiu valdkonna õppurile paindlik, interaktiivne ja kaasahaarav. Projekti käigus loodud materjalid on kättesaadavad kõikidele soovijatele olenemata nende asukohast ning õppevara toetab ja soodustab töömaailmas vajaminevate erialade õppimist. Uuendatakse kõik 13 peatükki (hetkel raamatuna 144 lk). Kuna viie aastaga on toimunud osades teemades olulisi muutusi, siis on teabe uuendamine ülioluline.

Projekti periood on 01.11.2021 – 31.05.2023, projektile eraldatud toetus on 29 920 eurot ning tegevuste elluviimist toetab Euroopa Sotsiaalfond. Projekti fondi koordineerib RTK. 

Kontakisik: Jaan Looga, jaanlooga@nooruse.ee, 737 0210