Otsing

Otsing

decalBackTopdecalBackBot

Ebreast II – erialaspetsialistide-vaheline koostöö rinnavähi ravifaasis

Kestus: 01.09.2020-31.08.2023

Rahastaja: Erasmus+ programmi strateegilise koostöö programmist rahastatakse 331 766 euroga, toetust vahendab SA Archimedes. Projekti number: 2020-1-EE01-KA203-077941

Juhtpartner: Tartu Tervishoiu Kõrgkool

Partnerid: Metropolia Rakendusteaduste Ülikool (Metropolia ammattikorkeakoulu OY , Soome), Oulu Rakendusteaduste Ülikool (Oulun ammattikorkeakoulu OY, Soome), Lääne-Norra Rakendusteaduste Ülikool (Hogskulen Pa Vestlandet, Norra), SA Tartu Ülikooli Kliinikum (Eesti), Helse Bergeni Ülikooli haigla (Helse Bergen HF*Haukeland University Hospital, Norra), Lääne-Šveitsi Rakendusteaduste ja Kunsti Ülikool (Šveits).

Eesmärk: Arendada tervishoiutöötajate, õpetajate ja üliõpilaste pädevusi rinnavähi varajase avastamise, diagnoosi ja ravi valdkonnas.

Tegevused: Eesmärgi saavutamiseks töötatakse välja 3 multimeedia õppemoodulit, mis puudutavad rinnavähi varajast avastamist, vähiravi korralduse interprofessionaalseid aspekte, vähiravi teraapiaid, patsiendi ohutust.  Töötatakse välja õppematerjalid, mis pakuvad raviga seotud tervishoiutöötajatele kaasaegseid teadmisi ja oskusi.

Kontakt: Siret Kivistik, siretkivistik@nooruse.ee