Otsing

Otsing

decalBackTopdecalBackBot

Gerontoloogilise õehariduse arendamine Hiinas läbi multidistsiplinaarse lähenemise (GENEDU)

Rahastaja: Erasmus+ strateegiline koostöö.

Projekti number: 610060-EPP-1-2019-FI-EPPKA2-CBHE-JP (2019-19887001-001)

Projekti kestus: 15.11.2019−14.05.2023.

Juhtpartner: Jyväskylä rakenduskõrgkool (Jyväskylä University of Applied Sciences, Soome)

Partnerid:  Beihua Ülikool (Beihua University, Hiina), Guangdongi Meditsiini Ülikool (Guangdong Medical University, Hiina), Guangzhou Terviseteaduste Kolledz (Guangzhou Health Science College, Hiina), Hanze Rakendusteaduste Ülikool (Hanze University of Applied Sciences, Holland), Tartu Tervishoiu Kõrgkool

Eesmärk: Uuendada õenduse õppekava Hiina kõrgharidusasutustes.

Tegevused: Töötatakse välja 30 EAP mahus gerontoloogilise õenduse mooduleid, mis on integreeritud Hiina kõrgharidusasutuste õppekavadesse. Kompetentsi raamistik, mis toetab moodulite arendamist kompetentsi põhise hariduse põhimõttel. Käsiraamatu koostamine. Eluslaborite (Living Labs) ehitamine Hiina kõrgkoolidesse.

Kontakisik: Jaan Looga, jaanlooga@nooruse.ee, 737 0210