Otsing

Otsing

decalBackTopdecalBackBot

Clinical Key for Electrical Stimulation in Physiotherapy and Rehabilitation/CK4Stim

Sisu: Luuakse online kursus ja trükis elektrostimulatsiooni (ES) voolude kasutamisest füsioteraapias. Kursuse moodulite struktuur aitab õppijal teadmisi omandada kahjustamata ja denerveeritud lihase füsioloogiast (esimene moodul), seejärel antakse ülevaade elektrivooludest (parameetritest, toime põhimõtetest), mida ES-i tegemiseks kasutatakse (teine moodul).  Kolmandas moodulis käsitletakse ES-i lihase puhul, mille närviinnervatsioon on intaktne, ent lihas vajaks atroofia ennetamiseks/vähendamiseks ja/või funktsiooni parandamiseks elektrivoooluga stimuleerimist. Neljandas moodulis leiavad käsitlust denerveeritud lihase ES-i põhimõtted ning viies moodul aitab õppijal mõista, milliseid ES-i parameetreid kasutada närviinnervatsiooni taastavate operatsioonide järgselt.

Eesmärk: Välja töötada nii ingliskeelne kui iga projektis osaleva partnerriigi rahvuskeelne elektrostimulatsiooni teemaline õppematerjal trükisena ja virtuaalse kursusena. Õppematerjal on mõeldud tasuta kasutamiseks ülemaailmselt kõikidele füsioterapeutidele.

Kestus:  28.02.2022- 27.08.2024

Rahastaja: Projekti toetab Erasmus+ “Vocational Education and Training” summas 213 320 eurot

Projekti number 2021-1-TR01-KA220-VET-000032970

Partnerid: Juhtpartner: Pamukkale Ülikool (Türgi), partnerid: DIN CRAIOVA Ülikool (Rumeenia), Šiauliai Riiklik Rakenduskõrgkool (Leedu), Tartu Tervishoiu Kõrgkool, Suleyman Demirel Ülikool (Türgi), Mustafa Kemal Ülikool (Türgi), Baskent Ülikool (Türgi).

Projekti tegevused:

  • 8.-9. juuni 2022 esimene rahvusvaheline kohtumine Türgis, Pamukkale Ülikoolis. Meie kõrgkooli esindas Kirkke Reisberg, kes võttis kohtumisest osa veebi teel. Ühe olulise teemana käsitleti iga partnerriigi füsioterapeutide elektrilise stimulatsiooni alaste teadmiste, oskuste ning hoiakute kohta informatsiooni kogumist, saamaks sisendit õppematerjali koostamiseks. Peatselt on võimalik ka kõikidel Eesti füsioterapeutidel küsimustikule vastates anda oluline panus vajaliku õppematerjali valmimiseks.
  • 14.06-28.06.2022 oli projekti partnerriikide füsioterapeutidel võimalus vastata küsimustikule “Füsioterapeutide teadmised, oskused ja hoiakud elektrilise stimulatsiooni (ES) kasutamisest füsioteraapias ja rehabilitatsioonis”. Sellega koguti sisendit elektrilise stimulatsiooni teemalise õppematerjali loomiseks. Kokku vastas küsimustikule 203 füsioterapeuti Türgist (n=95), Rumeeniast (n=30), Leedust (n=31) ja Eestist (n=47). Nelja riigi füsioterapeutide poolt antud vastustest selgus, et ligi pooled vastanutest hindasid enda ES-i rakendamise oskusi kahjustamata, denerveeritud lihasele ja lihaskontraktsiooni esilekutsumiseks “keskpäraseks”. Kui ES-i kasutati lihaskontraktsiooni tekitamiseks ja lihaste tugevdamiseks, siis vähem eelistati ES-i rakendada liigesliikuvuse suurendamiseks ja raku paranemisprotsesside stimuleerimiseks. 50% vastanutest nentisid, et neil puuduvad piisavad teadmised denerveeritud lihase stimuleerimiseks ning vaid ligi 30%-l olid korrektsed teadmised korrektsest elektroodide paigutamisest denerveeritud lihasele. Kolmandik vastanutest arvas, et nende teadmised ülemise motoneuroni kahjustuse järgsest ES-ist on “puudulikud” ja kolmandik, et “keskpärased” ning elektrivoolude eelistused olid väga varieeruvad. ES-i rakendamise oskusele närvikahjustuse korral anti vaid ligi kolmandiku osalejate poolt hinnang “keskpärane”, “hea” või “väga hea”, sealjuures 60% osalejatest ei valinud närvikahjustuse järgselt paranemisprotsessi toetavaid elektrivoole. Enda teadmisi ES-i kasutamisest sporditraumatoloogias hinnati madalaks – vaid ligi 10% vastanutest arvasid, et nende teadmised on kas “head” või “väga head”. Veel kesisemaks hinnati teadmisi ES-i kasutamisest pediaatrilistel patsientidel. Kokkuvõttes näitavad küsimustikuga kogutud tulemused, et on vajadus parandada füsioterapeutide teadmisi ja oskusi ES-i valdkonnas. 

Kontaktisik: Kirkke Reisberg, kirkkereisberg@nooruse.ee