Otsing

Otsing

decalBackTopdecalBackBot

Ämmaemanda koduvisiidid esimestel eluaastatel

Lühikokkuvõte: Projekti põhifookuses on suurendada esimestel eluaastatel lapse heaolu mõjutavaid kaitsetegureid ja maandada riske, mis on eelnevalt märgatud ja hinnatud. Suurimad riskid on lapse hooletussejätmine ja/ või väärkohtlemine, mis võib olla seotud vanema(te) vaimse tervisega, vanemlike oskuste defitsiidi ja/või majandusliku toimetuleku raskustega. Kui projekti tegevuste peamisteks rakendajateks on ämmaemandad, siis sekkumiseni jõudmine sõltub erinevate tervishoiuasutuste ja kohaliku omavalitsuse esindajate koostööst. Seetõttu soovitakse antud projektiga kaasata erinevad osapooled, et ühiselt leida parim viis toetada peresid lapse esimesel eluaastal.

Projekti eesmärk: Projekti eesmärk on luua tegevusmudel lapseootel ja lapse saanud pere heaolu mõjutavate riskide hindamiseks ja maandamiseks ämmaemanda korduvate sünnitusjärgsete koduvisiitide läbiviimise kaudu koostöös kohalike omavalitsuste ja tervishoiuasutustega erinevates Eesti piirkondades. 

Projekti tulemusena:

  • riskide hindamiseks on kasutatud kahte hindamisvahendit, mida saab rakendada pere riskitegurite sõelumiseks enne ja/või pärast lapse sündi;
  • on loodud ettevalmistav koolituskava ja juhendmaterjalid ämmaemanda korduvate koduvisiitide läbiviimiseks;
  • vähemalt 40 ämmaemandat on saanud ettevalmistuse ja oskused korduvate koduvisiitide läbiviimiseks
  • on kirjeldatud riskis pere toetusteekonda, selle eeldatavat mõju ning rakendatavust Eestis;
  • vähemalt 40 pere heaolu on suurendatud ämmaemanda koduvisiitide kaudu;
  • on koostatud mõjuhinnang ja tehtud ettepanekud sekkumise edaspidiseks rakendamiseks
  • vähemalt 300 spetsialisti üle Eesti on teavitatud uuest teenusest ja selle rakendamise põhimõtetest.

Toetuse summa on 200 000 eur, projekti kogumaksumus 222 222,22 projekti koduleht.

Projekti kestus: 01.09.2021 – 31.08.2023

Projekti koordineerib: Tiina Tõemets, SA Lapse Heaolu Arengukeskus, tiina@lapseheaolu.ee, 5330 9105
SA Lapse Heaolu Arengukeskus

Projekt on rahastatud Norra ja Euroopa Majanduspiirkonna perioodi 2014–2021 finantsmehhanismide programmist “Kohalik areng ja vaesuse vähendamine” meetme “Rahvatervise meetmete ning integreeritud tervishoiu- ja sotsiaalteenuste kvaliteedi tõstmine kohalikul tasandil” elluviimiseks.