Lapsehoidja

Lapsehoidjal on  vajalikud teadmised ja oskused laste hooldamiseks ning nende arengu toetamiseks. Lapsehoidja on vastutus- ja empaatiavõimeline, usaldusväärne, loov ja koostööaldis ning peab lugu nii lastest kui nende vanematest.

Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis on võimalik lapsehoidjaks õppida alates 2006. aastast, 2021. aastast on võimalik õppida lapsehoidja 5. taseme õppekaval. Õppekava koostamise aluseks on kutsestandard.

Õpingud esmaõppe õppekaval  kestavad üks aasta ehk 60 Eesti Kutseõppe Arvestuspunkti (EKAP). Auditoorne õppetöö toimub tsüklitena üks kuni kaks korda kuus.

Õpingud jätkuõppe õppekaval kestavad 5 kuud ehk 30 Eesti Kutseõppe Arvestuspunkti (EKAP). Auditoorne õppetöö toimub tsüklitena üks kuni kaks korda kuus.

Õppima on oodatud hea vaimse ja füüsilise tervisega, emotsionaalselt stabiilsed ning hea pingetaluvusega keskharidusega õppurid.

Jätkuõppe õppekavale saavad 2021/2022 talvel õppima asuda õppurikandidaadid, kellel lisaks keskharidusele ning eelnimetatud vaimsetele ja füüsilistele omadustele on olemas ka lapsehoidja, tase 4 kutsetunnistus ja kellel on kehtiv erialasel tööl töötamise leping.


Õpilastel on võimalus õpingute ajal esindada ja tutvustada kooli ja õpitavat eriala haridusmessidel ning avatud uste päevadel. Samuti on tublid ja aktiivsed õpilased juba õpingute ajal oodatud tegelema eri vanuses lastega linna avalikel ürituste, lasteaedade tervisepäevadel ning mitmetel muudel avalikel üritustel.

Õpe lõpeb lapsehoidja, tase 5 kutseeksamiga.

Tartu Tervishoiu Kõrgkooli lõpetanud lapsehoidjad on oodatud tööle nii lastehoidudesse, õpetaja abidena lasteaedadesse kui laste hoolekandeasutustesse. Paljud õpilastest leiavad töökoha juba õppimise ajal. Lapsehoidja õppekava läbimine annab head eeldused õpingute jätkamiseks alushariduse või algklasside pedagoogika vallas, lapsehoidjana välismaal töötamiseks ning eraettevõtjana lapsehoiuteenuse pakkumiseks.

Õppimatulekuks tutvu vastuvõtutingimustega.