Otsing

Otsing

decalBackTopdecalBackBot

Kvaliteedijuht (asenduskoht)

Ootame oma meeskonda kvaliteedijuhti!

Kvaliteedijuhina hakkad Sa:

 • arendama ja haldama kõrgkooli kvaliteedijuhtimissüsteemi;
 • vedama eest kõrgkooli arengukava ja tegevuskava väljatöötamist ning nende täitmise seiret;
 • koordineerima kõrgkooli aruannete ja eneseanalüüside koostamist;
 • koguma ja analüüsima kõrgkooli kvaliteedinäitajate võrdlusandmeid;
 • arendama ja haldama kõrgkooli tagasisidesüsteemi, sh korraldama vajalikke uuringuid ning küsitlusi, analüüsima ja esitlema tulemusi.

Ootame Sind kandideerima, kui Sul on:

 • kõrgharidus;
 • teadmised kvaliteedivaldkonnast ja – juhtimissüsteemidest;
 • infotöötlemise ja analüüsi oskus;
 • analüütiline mõtlemine;
 • koostöö- ja suhtlemisoskus ning väga hea eestvedamise võime;
 • väga hea eneseväljendusoskus nii kõnes kui ka kirjas;
 • inglise keele oskus vähemalt B2 tasemel.

Meie pakume:

 • vaheldusrikast tööd ning võimalust aidata kaasa tervishoiuvaldkonna arengule;
 • arengu- ja enesetäiendamise võimalusi;
 • võimalust osaleda projektides ja programmides, sh rahvusvahelistes;
 • põhipuhkust 35 kalendripäeva aastas;
 • paindlikku tööaega;
 • jõusaali ja sauna ning kogukonnateenuste kasutamisvõimalust.

Kandideerimiseks palume saata motivatsioonikiri koos palgasooviga ning CV hiljemalt 21. novembril 2022 e-postile cv@nooruse.ee märgusõnaga „kvaliteedijuht_eesnimi perekonnanimi“.

Valikuprotsessist:

Kandidaadid, kes on esitanud nõutud dokumendid ja vastavad konkursiteates esitatud kvalifikatsiooninõuetele kutsutakse järgmisesse valikuvooru, milleks on tööintervjuu konkursikomisjoniga.

Lisainformatsiooni töö sisu kohta annab kvaliteedijuht Gerit Dreyersdorff, tel 737 0259, geritdreyersdorff@nooruse.ee.

Kontaktisik personalijuht Kersti Ilves, telefon 7 37 0206, e-post kerstiilves@nooruse.ee