Otsing

Otsing

decalBackTopdecalBackBot

Kaitstud lõputööd 2019. aastal

Lõputöödega saab tutvuda Tartu Tervishoiu Kõrgkooli raamatukogus.

Lõputöö pealkiriÕppekava
Täiskasvanud ihtüoosihaige patsiendi probleemid, nende mõju elukvaliteedile ja õendusabiÕde
Hooldustöötajate teadmised lamatistest ja erinevate koolituste efektiivsus teadmiste tõstmiseksÕde
Suitsidaalses kriisis oleva patsiendi õendusabi juhtumianalüüs Õde
Kehalise aktiivsuse mõju perifeersete arterite haigusest tingitud alajäsemete isheemia sümptomiteleÕde
Infertiilsete paaride kogemused seoses viljatusraviga, selle mõju paarisuhtele ning võimalikud abistamisvõimalusedÄmmaemand
Tsöliaakiaga kaasnevad psühhosotsiaalsed probleemid lastel ja noorukitel ning esmatasandi õe tegevused Õde
Imiku koolikusündroom, selle põhjuseid, leevendamise võimalused ja mõju perekonnaleÕde
Palliatiivne kiiritusravi aju- ja luumetastaaside korralRadioloogiatehnik
Alkoholi- ja tubakatoodete tarvitamine ning kehaline aktiivsus Eesti Politsei- ja Piirivalveametnikel Füsioterapeut
Kopsupiirkonna stereotaktiline kiiritusravi Radioloogiatehnik
Aknega patsiendi juhtumi analüüs Õde
Bilirubiini, glükoosi, kaltsiumi, kolesterooli, kreatiniini, magneesiumi, raua ja valgu mõõtetulemuste muutused proovimaterjalide täisverena säilitamiselBioanalüütik
Kaudaalanesteesia lastel ja õe roll kaudaalanesteesiast tingitud tüsistuste ennetamiselÕde
Täiskasvanud inimese füüsilised ja psühhosotsiaalsed terviseprobleemid kopsusiirdamise järgseltÕde
Rotaviirusinfektsiooni vastu vaktsineerimise vajalikkus alla 5-aasta vanustel lastel ning õe roll lapsevanemate vaktsineerimisotsuse mõjutamiselÕde
Fantoomvalu olemus ja mõju elukvaliteedile ning mittemedikamentoossete fantoomvalu leevendamise võtete rakendamine õendustöösÕde
Massiivse kopsuarterite trombembooliaga patsiendi juhtumianalüüs Õde
Skisofreenia füsioterapeutiline käsitlus Füsioterapeut
Regulaarselt treenivate ja mittetreenivate vanemaealiste naiste keha koostis ja kehaline võimekus Füsioterapeut
Nasogastraalsondi paigaldamise meetodid ja nasogastraalsondiga seotud võimalikud tüsistused ning nende ennetamise võimalused insuldihaigelÕde
Kroonilise valu alane nõustamine füsioteraapia osana Füsioterapeut
Nabade mikrbioom ja vanuse, soo, pesemisharjumuste ning kehamassi mõju bakterite esinemiseleBioanalüütik
Füsioterapeudi õppekava üliõpilaste kehaline võimekus Füsioterapeut
Kehalise aktiivsuse kasutamise vajadus ja planeerimine raske psüühikahäirega patsientide ravis  Füsioterapeut
Täiskasvanud patsiendi ohutust mõjutavad tegurid statsionaarses psühhiaatrilises ravis ning võimalused patsiendi ohutuse tagamiseksÕde
Tartus küsitletud fertiilses eas naiste teadlikkus munarakudoonorlusest ja selle mõjudestÄmmaemand
Eakate sarkopeenia ja geriaatriline õendusabi Õde
Operatsioonijärgses perioodis esineva iivelduse ja/või oksendamise soodustavad tegurid ning nende ennetamisel ja leevendamise võimalused täiskasvanutelÕde
Kassi allergeeni Fel d 1 IgE diagnostilise cutoff väärtuse verifitseerimine ning seosed spetsiifilise IgE esinemise ja keskkonnategurite vahel Tartu Tervishoiu Kõrgkooli töötajatel ja üliõpilastelBioanalüütik
Viie- kuni seitsmeaastaste poisslaste kehaline aktiivsus kolme lasteaia näitel Füsioterapeut
Lapsevanemate teadmised ja suhtumine HPV, emakakaelavähi, ennetusvõimaluste kohta ning lapsevanemate teadmiste tõstmise võimalusedÕde
Õdede teadmised vereülekandest ja teadmiste tõstmise võimalused Õde
Pseudartroosi järgne puusaliigese endoproteesimine – postoperatiivse õendusabi juhtumi analüüsÕde
Tervishoiutöötajate teadmised HPV vaktsiinist ning hoiakud HPV vaktsiiniga vaktsineerimise suhtesÕde
Täiskasvanud patsiendi põie püsikateteriseerimine ja sellega kaasnevad tüsistused ning tüsistuste ennetamineÕde
Füsioterapeutiline käsitlus selektiivse dorsaalse risotoomia korral Füsioterapeut
Terapeutilise harjutuse mõju istuvast tööst tingitud lülisamba funktsionaalsele seisundile Füsioterapeut
Solaariumi mõju organismile Õde
Gadoliiniumi sisaldavate kontrastainete struktuur, gadoliiniumi ladestumine ja mõju organismileRadioloogiatehnik
Premenstruaalse sündroomiga seotud võimalikud terviseprobleemid ja nende leevendamise võimalusedÕde
Kliiniline supervisioon pereõenduses Õde
Juhtumi analüüs Õde
Kognitsiooni stimuleerivad tegevused kodus elavale kerge ja mõõduka dementsusega inimesele ning mõju tema iseseisvusele ja sotsiaalsuseleÕde
Alzheimeri tõvega lähedase hooldamise mõju omastehooldaja heaolule Õde
Põsekaape tsütoloogilise töötluse juhendi koostamine Tartu Tervishoiu Kõrgkooli patoloogia laboris kasutamiseksBioanalüütik
Premenstruaalse sündroomi mõju naiste elukvaliteedile ning mittemedikamentoossed leevendusviisidÄmmaemand
Staphylococcus aureus’e ja metitsilliin-resistentse Staphylococcus aureus’e tuvastamine multiplex PCR meetodilBioanalüütik
Öövalvete mõju õenduspersonali tervisele Õde
Ärevushäirete mõju emarolli kujunemisele ning võimalused ärevushäiretega naiste toetamiseks raseduse ajal ning sünnitusjärgseltÄmmaemand
Ratsateraapia mõju autismidiagnoosiga lasteleÕde
Füsioterapeutilised hindamismeetodid ja tehnikad piriformise sündroomi korral Füsioterapeut
Loomateraapia rakendamine onkoloogiliste probleemidega lapspatsientidelÕde
Juhtumianalüüs müokardiinfarkti läbi põdenud patsiendi õendusabi koduses etapisÕde
Täpsustamata äge bronhiit astma ägenemisega juhtumianalüüs Õde
Digitaalse ekraanimeedia seos 11.-12. aastaste laste motoorse arenguga Füsioterapeut
Reproduktiivealiste inimeste teadlikkus kontratseptiividest ja tervisekäitumineÕde
Amüotroofiline lateraalskleroos, selle kaks peamist terviseprobleemi ning nende võimalikud leevendusvõttedÕde
Kalorivabad kunstlikud magusained suhkruasendajatena ja nende mõju inimese organismileÕde
Alkohoolse maksatsirroosiga patsiendi juhtumianalüüs Õde
Gerotehnoloogiliste abivahendite kasutamine dementse eaka toimetuleku toetamiseks koduses keskkonnasÕde
Õe roll ja ülesanded kardioversiooni korral Õde
VDR geeni polümorfismi rs2228570 esinemine Tartu Tervishoiu Kõrgkooli tudengitel ja töötajatel ning mõju nende D-vitamiini tasemeleBioanalüütik
Vaimse tervise häirega täiskasvanute enesestigma seos elukvaliteediga ja enesestigmale suunatud terapeutilised tehnikadÕde
Patsiendi igapäevaelu toimetulekut mõjutavad tegurid alates kolm kuud pärast põlveliigese endoproteesimistÕde
Organsiirdamise järgsed vaimse tervise probleemid ja õendusabi nende ennetamisel ning nendega toimetulekul täiskasvanud patsientidelÕde
Põlvkondade olemus ja esinemine õenduspraktikute seas ja X-, Y-, Z-põlvkondade eripärad õenduspraktikasÕde
Kaitsepõllede kasutamisel hajukiirguse mõõtmine Radioloogiatehnik
Emakakaelavähi väliskiiritusravi efektiivsus kusepõie ja rektumi mahu muutuste foonilRadioloogiatehnik
Toitumise mõju aknele ning õe roll patsiendi nõustamiselÕde
Noorukitele ja noorukitega töötavatele täiskasvanutele suunatud vaimse tervise esmaabi koolitusprogrammid ja nende tulemuslikkus vaimse tervise alaste teadmiste tõstmisel ja hoiakute kujundamiselÕde
Vanaea hapruse sündroom ja geriaatriline õendusabi Õde
Rinna pahaloomulise kasvajaga patsiendi juhtumi analüüs Õde
Kolesterooli, HDL- ja LDL- kolesterooli meetodite verifitseerimine analüsaatoril Cbas C111 ning triglütseriidide meetodi verifitseerimine analüsaatoril BS-120Bioanalüütik
Kultuurilise kompetentsi olulisus tervishoius LGBTQ kogukonna näitelFüsioterapeut
Töövägivald erakorralise meditsiini osakonnas, selle mõju õdedele ning töövägivalla registreerimine ja ennetamise võimalusedÕde
Atoopilise dermatiidiga seotud terviseprobleemid ja nende lahendamise võimalused täiskasvanutelÕde
Supraventrikulaarne tahhükardia ja selle mitte farmakoloogilised käsitluse võimalused esmaabisÕde
Rasedusaegne jõutreening Füsioterapeut
Juveniilse idiopaatilise artriidi mõju lapse ja pere elukvaliteedile ja õendustegevus elukvaliteedi parandamiseksÕde
Alkoholitarvitamise häirega patsiendi juhtumi analüüs: sotsiaalsete tegurite mõju relapsi ennetamiseleÕde
Ämmaemanda õppekava lõpetavate üliõpilaste hinnang ICM-i ämmaemanduse põhipädevuste omandsmisele Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis aastatel 2012-2016Ämmaemand
Elastomeerkangast dünaamiliste ortooside kasutamine pediaatrilises füsioteraapias Füsioterapeut
Hemolüüsi mõju albumiini, kolesterooli, triglütseriidide, üldvalgu, aspartaadi aminotransferaasi, alaniini aminotransferaasi ning gammaglutamüül transferaasi väärtusteleBioanalüütik
Hindamine kliinilisel õppepraktikal Radioloogiatehnik
Töökeskkonna psühhosotsiaalsed ohutegurid Valga valla lasteaedades ja mõju õpetajate psühholoogilisele heaolule – lõputöö Tervisekaitse spetsialist
Tartu Tervishoiu Kõrgkooli õe ja ämmaemanda viimase kursuse üliõpilaste teadmised ja hoiakud seoses surmajärgse organdoonorlusegaÕde
Eetilised probleemid ja moraalne düstress psühhiaatriaõdede töös Õde
Pudelivee keemiline kvaliteet Tervisekaitse spetsialist
Depressiooniga nooruki juhtumi analüüs Õde
Kõrgtundliku C-reaktiivse valgu määramine juveniilse idiopaatilise artriidi haigetel ning selle tundlikkus raua depoovalgule-ferritiinileBioanalüütik
Vahetustes töötavate õdede rinnavähki haigestumise risk Õde
Aktiivsusmonitoride ja terviserakenduste kasutamise võimalused ning nendega seotud ohuteguridÕde
Migreeni olemus, esilekutsuvad tegurid ja mittefarmakoloogilised leevendamise võimalused täiskasvanutel inimestelÕde
Fonoforeesravi efektiivsus ketoprofeeni, diklofenaki ja hüdrokortisooni kasutamisel Füsioterapeut
Mobiilirakenduse teoreetiline mudel gestatsioonidiabeediga naise toetamiseks Ämmaemand
Sekundaarse ajukahjustuse ennetamine : monitooring raske traumaatilise ajukahjustusega patsiendilÕde
Günekomastia olemus ja günekomastiaga patsiendi psühhosotsiaalsed probleemid ning õe roll patsiendi nõustamiselÕde
Bioloogiline ravi ja erinevad alternatiivsed ravimeetodid süsteemse erütematoosse luupusega kaasnevate sümptomite leevendamiseks Füsioterapeut
Ravimvead haiglakeskkonnas ja nende ennetamineÕde
Eesti mängutubade puhtus ja ohutus lastevanemate hinnangul Füsioterapeut
Pika pihulihase (m.palmaris longus) ageneesi levimus eestlastel Füsioterapeut
Keemiaravi saavate vähi diagnoosiga  patsientide komfortsus ja õe roll selle saavutamiselÕde
Õdede tööga rahulolu Euroopa riikide näitel Õde
Autoimmuunset hüpotüreoosi mõjutavad tegurid, hormoonasendusravi toetavad mittemedikamentoossed meetodid ja õendustegevusÕde
Terviseõenduse eriõdede pädevused ja rollid Õde
Staphylococcus aureus’e ja metitsilliin-resistentsete Staphylococcus aureus’e kandlus Tartu Tervishoiu Kõrgkooli esimese kursuse üliõpilaste hulgasBioanalüütik
Suitsiidi riskifaktorid vanemaealiste seas ja vanemaealiste suitsiidide ennetamisele suunatud õendusabiÕde
Primaarseid peavalusid esilekutsuvad tegurid ning mittefarmakoloogilised ennetus- ja leevendusvõtted nendega toimetulekuksÕde
Paranoidse skisofreeniaga patsiendi juhtumianalüüsÕde
Tartu Tervishoiu Kõrgkooli füsioterapeudi õppekava esimese aasta üliõpilaste hinnang oma kehalisele aktiivsusele Füsioterapeut
Kuulmislangusega laste emotsionaalsed ja käitumuslikud probleemid ning võimalused nende ennetamiseks ja leevendamiseksÕde
Uriini analüüs parameetrite säilivus proovimaterjali säilitamisel toatemperatuuril pärast laborisse saabumistBioanalüütik
Eakate inimeste gripiviiruse vastane vaktsineerimineÕde
Õenduspersonali kogemused ja toimetulek patsiendi kaotuse ja leinaga Õde
Luua Metsanduskooli 10-12 klassi õpilaste kehaline võimekus ja tervisenäitajad Füsioterapeut
Terapeutilise koduharjutusprogrammi mõju reumatoidartriidiga indiviidi funktsionaalsele seisundile, haiguse aktiivsusele ja elukvaliteedile; juhtumi analüüs                             Füsioterapeut
Dementsusega kaasnev agitatsioon ning mittefarmakoloogilised võtted agitatsiooni vähendamiseksÕde
Radioloogiatehniku õppekava üliõpilaste arusaamad simulatsioonõppe mõjustRadioloogiatehnik
Sõltuvust tekitavate ainete kättesaadavus Tartu 9. klassi õpilaste seas Füsioterapeut
Luu- ja lihaskonna vaevused intensiivraviõdedel, selle riskifaktorid ja ennetamise võimalusedÕde
Kanepi raviotstarbeline kasutamine Tervisekaitse spetsialist
Füsioterapeutilise sekkumise ja abivahendite mõju Duchenne lihasdüstroofia diagnoosiga patsientide funktsionaalsusele Füsioterapeut
Tserebraalparalüüsiga lapse puusaliigese areng ja ortopeediline ravikäsitlus Füsioterapeut
Õdede ülekaalulisuse põhjused ja ennetamise võimalused Õde
Koksartroosiga patsiendi õendusabijuhtumi analüüs Õde
Juhtumianalüüs kopsupõetiku tüsistumisest ning raskendatud hingamisestÕde
Pulmonektoomia ehk kogu kopsu eemaldamisega patsiendi postoperatiivsed probleemid ning õendusabi nende korralÕde
Taimse toidu osakaalu tähtsus ning toitumissoovitused 2. tüüpi diabeedi puhulÕde
Valgusravi mõju unetusele ja une-ärkveloleku häiretele Füsioterapeut
Antibiootikumresistentsete mikroobide esinemine Tartu Tervishoiu Kõrgkooli üliõpilaste mobiiltelefonide puutetundlikel ekraanidelBioanalüütik
Tervishoiutöötajate tööriietus kui võimalik haigustekitajate edasikandja Õde
Peaajuinfarktiga patsiendi juhtumianalüüs haiglajärgses õendusabis Õde