Otsing

Otsing

decalBackTopdecalBackBot

Kaitstud lõputööd 2011. aastal

Lõputöödega saab tutvuda Tartu Tervishoiu Kõrgkooli raamatukogus.

Lõputöö pealkiriÕppekava
Raseduse katkestamisele eelnev nõustamine Euroopa riikides, seda mõjutavad tegurid ning ämmaemanda roll nõustajanaÄmmaemand
Hemogrammi metoodika kirjeldus Tartu Tervishoiu KõrgkooliBioanalüütik
Keskealiste meeste elustiil ja terviseprobleemidÕde
Fiksaator FineFix uuring SA TÜK Patoloogia teenistuse histoloogia laborisBioanalüütik
Ratsutamisteraapia spastilise tserabraalparalüüsiga laste rehabilitatsioonis Füsioterapeut
7-9 klassi õpilaste toitumisharjumused ja neid mõjutavad tegurid kolme maakooli näitelÕde
Fibromüalgia all kannatavate patsientide elukvaliteeti mõjutavad teguridÕde
Lõuna-Eesti Haigla töötajate rahulolu töökorralduse ja töötingimustegaÕde
Anorexia nervosa, bulimia nervosa ja liigsöömishäire diagnoosiga patsientide kehataju ning füsioteraapia vajalikkus söömishäirete ravis Füsioterapeut
Madalasagedusliku pulseeriva elektromagnetvälja teraapia mõju gonartroosiga patsientide kehalisele sooritusvõimele ja põlve valu intensiivsusele Füsioterapeut
Hoolduskodus või geriaatria osakonnas viibivate eakate toitumisprobleemid ja õendusabiÕde
Insuldijärgsed patsiendi õendusprobleemid ja õendustegevused erinevates taastusravi faasidesÕde
Ravipaastumine ja sellega seotud soovitusedÕde
Pahaloomulise eesnäärme kasvajaga patsiendi elukvaliteedi muutused erinevate ravimeetodite korral ja nendega seonduvad õendusprobleemid ning õendustegevusedÕde
 Põletikuliste luuhaiguste piltdiagnostikaRadioloogiatehnik
Madalasagedusliku pulseeriva terapeutilise elektromagnetvälja toime gonartroosiga haigete valu intensiivsusele ja põlveliigese liikuvusele Füsioterapeut
Õendus-ja hoolduspersonali töösoorituste ajakulu traumatoloogia osakonnas ühe haigla näitelÕde
Sherborne arenguline liikumine rehabiliteerimise ja arendusravi toetava võimalusena Füsioterapeut
Diabeediga meespatsientide erektsioonihäire ja sellega seotud muutused elukvaliteedisÕde
Uriini ribatesti metoodika kirjeldus Tartu Tervishoiu KõrgkoolisBioanalüütik
Pseudomonas aerugiosa, staphylococcus aureus ja coli-laadsete bakterite leidumine silmakosmeetika testrites Tervisekaitse spetsialist
Siiratud neeruga patsientide elukvaliteeti mõjutatavad tegurid ning õendustegevused elukvaliteedi edendamiseksÕde
Mobiiltelefoni kasutamisharjumused ja teadlikkus selle võimalikust kahjulikust toimest tervisele 9.-12. klassi Võrumaa õpilaste seasTervisekaitse spetsialist
Madalasagedusliku pulseeriva terapeutilise elektromagnetvälja toime alaseljavaluga patsientide valu intensiivsusele ja füüsilisele sooritusvõimele Füsioterapeut
Tugi-liikumisaparaadi probleemide preventsioon ja esinemine taastusravi osakonna personalil Füsioterapeut
2. tüüpi diabeeti põdevate ja toetavat ravi saavate patsientide toitumiskäitumine ja liikumisaktiivsusÕde
Eesti kaadrikaitseväelaste terviskäitumine – tervis-ja toitumiskäitumine ning liikumisaktiivsusÕde
Staatilise tasakaalu näitajate võrdlus raseduse kolmandal trimestril ja sünnitusjärgsel perioodil Füsioterapeut
Pilatese meetodi mõju füsioteraapias alaseljavalu korralFüsioterapeut
Kroonilise obstruktiivse kopsuhaigusega patsiendi elukvaliteet haiguse ägenemisfaasis ja patsiendi toetamise võimalusedÕde
Atüüpiliste mükobakterite esinemine ja laboratoorne diagnostika Bioanalüütik
Radiodiagnostilised südameuuringud ja radioloogiatehniku osatähtsus uuringute läbiviimiselRadioloogiatehnik
 Makrosoomsete vastsündinute perinataalne lõpe, sõnnitusabi sekkumised ja olulised andmed sünnituse plaani koostamiseks SA Tartu Kliinikumi naistekliiniku dokumentatsiooni andmeil aastatel 2005-2007Ämmaemand
Sugulisel teel levivate patogeenide molekulaarne kompleksdiagnostika rasedatelBioanalüütik
Keemiaravi kõrvalmõjud ja sellega seonduv õendusabiÕde
HIV- positiivsete emade imikute psühhomotoorse arengu hindamine Bayley skaala abil Füsioterapeut
Kroonilist ekseemi põdevate kooliealiste laste ja noorukite elukvaliteedi muutused ning sellega seonduvad õendustegevused Õde
Ennastvigastav käitumine noorukieas ning sellega seonduv õendustegevusÕde
Ülevaade poksist ja poksiga seotud vigastustest Füsioterapeut
Helicobacter pylori vastaste antikehade esinemissagedus esimese tüübi diabeeti põdevatel lastel ning noortel ja neile sooliselt ja vanuseliselt vastavatel kontrollisikutelBioanalüütik
Kaitsepõllede kasutamise efektiivsus hamba- ja rindkereülesvõtete teostamisel radiograafiasRadioloogiatehnik
Kopsutransplantatsiooni patsiendi pulmonaarne rehabilitatsioon lähtuvalt füsioterapeudi seisukohastFüsioterapeut
Trombolüüsravi ja sellega kaasnev õendustegevus isheemilise ajuinsuldi korralÕde
Eakate liikumisaktiivsust mõjutavad tegurid ja õe osa kehalise aktiivsuse suurendamiseksÕde
Omastehooldajate toimetulekut mõjutavad tegurid vähihaigete koduses hooldusesÕde
Koerapidamise parasitoloogilised ohud Bioanalüütik
Ülekaalulisusega kaasnevad psühholoogilised ja sotsiaalsed probleemid. Pereõe roll ülekaalulisuse ennetamiselÕde
Migreenihoogude ennetamise ja leevendamise võimalused õendustegevuses tänapäevalÕde
Ultraviolettkiirgus ja selle mõju inimorganismile ning õe roll negatiivsete tagajärgede ennetamiselÕde
Õe ja arsti vaheline suhe ja koostöö ning seda mõjutavad teguridÕde
Puukborrelioos ehk Lyme tõbi. Epidemioloogiline protsess ja ennetamineÕde
Õlaliigese endoproteesimisjärgne füsioteraapiaFüsioterapeut
 Mõõduka intensiivsusega aeroobse harjutuskompleksi mõju emaka kontraktiilsele aktiivsusele ja loote südame löögisagedusele raseduse teisel trimestrilÄmmaemand
Alatoitumise risk ja selle ennetamine eakatelÕde
Tartumaa lapsevanemate suhtumine tuulerõugete vastasesse vaktsineerimisse ja seda mõjutavad teguridTervisekaitse spetsialist
Kõritoru alternatiivse vahendina endotrahheaalsele intubatsioonile Lõuna-Eesti kiirabide õebrigaadidesÕde
Haava sulgemiseks kasutatavad vahendidÕde
Puukborrelioos ehk Lyme’i tõbi, Lyme’i järgne sündroom ja sellega seonduv õendusabiÕde
Sünnitusjärgne inkontinentsus naistelÕde
Uue fiksaatori Histochoice uuring SA TÜK patoloogia teenistuse histoloogia laborisBioanalüütik
Raseda radioloogiatehniku töötamise võimalused erinevates Eesti haiglatesRadioloogiatehnik
Mokatubakas ja selle tarbimine Jõgeva maakonna gümnaasiumiõpilaste seasTervisekaitse spetsialist
Venitusharjutuste efektiivsus spastilisuse ravis Füsioterapeut
Opioidasendusravi ja sellega seotud õendusabi Õde
Jaemüügis olevate mänguasjade vastavus müra piirnormidele ning lapsevanemate teadlikkus mänguasjadega seotud mürast ja selle kahjulikust mõjust Tervisekaitse spetsialist
Rasedusaegne intiimsuhte vägivald ja ämmaemanda roll intiimsuhte vägivalla korralÄmmaemand
Põhja-Eesti regionaalhaigla radioloogiaõdede/-tehnikute töömotivatsiooni mõjuteguridRadioloogiatehnik
I ja II trimestri ultraheliuuringuga seotud rasedate ootused ja uuringul osalemise otsust mõjutavad infoallikadÄmmaemand
Propriotseptiivse neuromuskulaarse fasiliteerimise olemus ja efektiivsus võrreldes staatilise venitusega liigesliikuvuse arendamiselFüsioterapeut
Inimeste teadlikkus toiduga kokkupuutuvatest materjalidest ja esemetest tuleneda võivatest ohtudest ning märgistusest Tervisekaitse spetsialist
Erialaste teadmiste mõju ämmaemandate rasedusele ja sünnituseleÄmmaemand
Ujumis- ja liikumistundide mõju analüüs Tartu linna nelja-aastaste laste kehalisele võimekuseleFüsioterapeut
Kroonilise obstruktiivse kopsuhaigusega patsiendi kodust toimetulekut mõjutavad tegurid, rehabilitatsioonivõimalused ja õendustegevusÕde
Enneaegsete vastsündinute parenteraalse toitmise iseärasused ja õendustegevusÕde
Lapseea palavik, selle leevendamise võtted ja sellega seotud väärarusaamad lapsevanematelÕde
Tallinna radioloogiatehnikute hinnang oma kiirguskaitse- alasele teadlikkuseleRadioloogiatehnik
Enneaegsetele vastsündinutele tehtavad käelised tegevused, nende kestus ja sagedus Sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikumi lastekliiniku neonatoloogia osakonna intensiivravipalatitesÕde
Lastevanemate ja õpetajate suhtumine lasteaia ruumide tuulutamisse Tartu linna ja maakonna lasteaedade näitel Tervisekaitse spetsialist
Terviseliikumisega kaasnevad kaebused ja vigastused ning esmaabi kodusÕde
Tartumaa mitteametlike supluskohtade olukordTervisekaitse spetsialist
Noorukite idiopaatiline skolioos, mittekirurgilised ravivõimlalused ning õe osa selle ennetamisesÕde
Nitritite sisaldus Eestis müügil olevates keeduvorstides ja viinerites Tervisekaitse spetsialist
Tartu Tervishoiu Kõrgkooli tudengite suhtumine ja hõlmatus vaktsineerimisega A(H1N1) gripi suhtes Tervisekaitse spetsialist
Tartu Tervishoiu Kõrgkooli õe õppekava esmakursuslaste alkoholi, tubaka ja narkootikumide tarbimisharjumused ja hoiakud tarbimise suhtesÕde
 K-vitamiini kasutamine ja manustamise viisid neonataalsel perioodil vastsündinute hemorraagilise tõve ennetamiseksÄmmaemand
Õendusüliõpilaste ning õdede kutsealased väärtused ja hoiakud ning neid mõjutavad teguridÕde
Kehalise aktiivsuse kasutamine ärevushäirete ravis Füsioterapeut
Radioloogiatehnikute töömotivatsiooni mõjutegurid erinevates Eesti maakonnahaiglatesRadioloogiatehnik
Füüsilise stressi mõju mehe reproduktiivtervisele Bioanalüütik
Õe töökeskkonnast tingitud luu-ja lihaskonna vaevused ning luu-ja lihaskonna vaevuste ennetus- ja leevendusvõimalusedÕde
 Posttraumaatilise stressihäire korral esinevad õudusunenäod ja nendele rakendatav õendustegevusÕde
Hüppe- ja põlveliigese vigastused võrkpallis: tekkepõhjused, riskifaktorid Füsioterapeut
Bioanalüütiku kvalifikatsioo ja tööülesnded patoloogia laborisBioanalüütik
Sünnitusasendi valikut, lahkliha terviklikkust ja sünnitusjärgset perioodi mõjutavad tegurid väljutusperioodisÄmmaemand
Traumaatiline seljaaju kahjustus, sellega kaasnevad komplikatsioonid ning füsioterapeutilise sekkumise meetodidFüsioterapeut
Pediculosis capitis’ega kaasnevad õendusprobleemid ja õendustegevus lastelÕde
Rinnavähi kiiritusravi järgseid hilisreaktsioone mõjutavad teguridRadioloogiatehnik
Passiivne eutanaasia õendusabi seisukohastÕde
Kiirabibrigaadi liikmete teadmised ergonoomilistest põhimõtetest ning tööst põhjustatud tugi-liikumisaparaadi probleemid Füsioterapeut
Vastsündinute ja imikute valu ning valu hindamine valuskaalade abilÕde
Mastektoomiajärgne lümfödeem, sellega seotud probleemid ning enamkasutatavad ravimeetodid Füsioterapeut
Madalasagedusliku pulseeriva elektromagnetvälja teraapia mõju kroonilise alaseljavaluga patsientide lülisamba nimmeosa liikuvusele ja alaseljavalu intensiivsusele Füsioterapeut
Muutused kiiruslikus võimekuses 16-18 aastastel jalgpalluritel pärast spetsiifilist treeningprogrammi ning selle mõju vigastuste vältimisel Füsioterapeut
Päästeteenistujate teadlikkus vahetustega tööga kaasnevatest terviseriskidest Tartu päästekomando näitel Tervisekaitse spetsialist
Kuuekuulise trampoliinhüppe treeningu mõju lülisamba biomehaanilise jäikuse ja liikuvuse näitajatele ning ühekordse trampoliinhüppe treeningu vahetu mõju lülisamba jäikusele Füsioterapeut
Jäätmete põletamisega seonduvad probleemid ja inimeste teadlikkus sellest Põlvamaal Tervisekaitse spetsialist
Hällisurm ja lähedaste toetamine leinaga toimetulekulÕde
Meeste ettevalmistus partneri raseduseks ja sünnituseks ning sünnituse juures viibimise mõju meeste seksuaalsuseleÄmmaemand
Õendustegevus esmase psühhoosi korralÕde
Transseksuaalse patsiendi elukvaliteet ja transseksuaalse patsiendi elukvaliteeti mõjutavad õendustegevusedÕde
 Lamatiste tekke riski hindamine ja õendustegevused ühe üldhaigla hooldusravi osakonna õendusdokumentatsiooni põhjalÕde
Adenoviiruse esinemissagedus gastroenteriidi põhjustajana Eestis Tervisekaitse spetsialist
Posttraumaatiline stresshäire füüsiliselt ja seksuaalselt väärkoheldud naistel ja sellest tulenev õendusabiÕde
Sisekõrva implantatsiooni protsess ja õendustegevusÕde
Transseksuaalsete patsientide terviseriskid ja efektiivne suhtlemine transseksuaalsete patsientidegaÕde
Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli ja Tartu Tervishoiu Kõrgkooli õe õppekavade üliõpilaste religioossusÕde
Õdede kitlite ja mobiiltelefonide kasutamise, hooldamise tavad ning seosed nende ja mikrobioloogilise kontaminatsiooni vahelÕde
Rotaviiruse esinemissagedus gastroenteriidi põhjustajana Bioanalüütik
Naiste ootused sünnitusele ja tegelikkus Võru, Valga ja Põlva haigla näitelÄmmaemand
Haavade vaakumravi ja õendustegevusedÕde
Füsioterapeutide rahulolu kutseala arenguga Füsioterapeut
Bioanalüütiku roll ja ülesanded Eesti kliinilise keemia laborites Bioanalüütik
Füüsiline koormus radioloogiatehniku töös ja selle vähendamineRadioloogiatehnik
Erakorraliste analüüside liikumise kiirus Tartu Ülikooli Kliinikumi ÜhendlaborisBA
Pahaloomuliste kasvajatega haigete alternatiivravi kogemusedÕde
Maovähendusoperatsiooni läbinud patsientide postoperatiivsed õendusprobleemid ja õendustegevusedÕde
Propritseptiivse neuromuskulaarse fasiliteeriva venituse mõju liigesliikuvuseleFüsioterapeut
Õdede kaastundeväsimus ja selle vältimise võimalusedÕde
Standardiseeritud uriini sademe leukotsüütide mikroskoopia kvaliteedikontrollBioanalüütik
Jõgevamaa üldhariduskoolide abiturientide riskikäitumineÕde
Ämmaemanda roll prenataalse depressiooniga patsiendi ära tundmisel, nõustamisel ja ravi toetamiselÄmmaemand
Tartu linna ja maakonna pereõdede teadmised grippi nakatumise ennetamise võimalustest ning hoiakud gripivastase vaktsineerimise suhtesÕde
Palliatiivset ravi saavate laste perede probleemid ja perekondade toetamineÕde
Koronaarangiograafia järgne õendustegevusÕde
Raadiosageduslik ablatsioon neeru-ja maksakasvajate ravis ja radioloogiaõe/-tehniku roll protseduuri läbiviimiselRadioloogiatehnik
Noroviiruse esinemine gastroenteriidi põhjustajana EestisTervisekaitse spetsialist
Ülevaade alaseljavalu põhjustavatest rühihäiretest ja füsioterapeutilistest sekkumistest Füsioterapeut
 Naiste rahulolu mõjutavad tegurid seoses sünnitusabiteenusega SA Tartu Ülikooli Kliinikumi naistekliiniku sünnitusosakonnas ajavahemikul 01.05.2011- 31.06.2011Ämmaemand
Seljaaju traumaga patsiendi radioloogiline uurimineRadioloogiatehnik
Hinnang lülisamba vetruvusele ja sagitaalprofiilile raseduse kolmandal trimestril ja sünnitusjärgsel perioodil Füsioterapeut
Tartu Tervishoiu Kõrgkooli õe põhiõppe 4. kursuse üliõpilaste migratsioonivalmidusÕde
Funktsionaalse elektrilise stimulatsiooni mõju kroonilise insuldi patsiendi hemipleegilisele alajäsemele Füsioterapeut
Afaasiaga patsiendi õendusprobleemid, õendusabi, rehabilitatsioon, patsiendi ja tema lähedaste õpetusÕde
Imikute ja väikelaste põletused, nende tekkepõhjused ja õendustegevusedÕde
Vesivõimlemise mõju juveniilse idiopaatilise artriidiga 10-15 aastaste laste alajäsemete funktsionaalsusele Füsioterapeut
Bioanalüütiku koht ja roll Eesti immunoloogia laboritesBioanalüütik
Kolesterool ateroskleroosi riskitegurina teaduslikus- ja populaarteaduslikus kirjanduses aastatel 2000-2010Bioanalüütik
Digitaalradiograafia uuring ja radioloogiatehnikute ettevalmistusest uue tehnikaga töötamiseksRadioloogiatehnik
Eesti õdede terviskäitumine – riskikäitumineÕde
Bioanalüütiku roll Eesti kliinilise keemia laboritesBioanalüütik
Eakate ärevushäired ja õendusabiÕde
Harjumaa mitteametlike randade helmintoloogiline ohtlikkus Tervisekaitse spetsialist
Treening ja toitumine – müüdid ja faktid Füsioterapeut
Mokatubakas ja selle tarbimine Jõgeva linna gümnaasiumiõpilaste seas Tervisekaitse spetsialist
Patsientide rahulolu röntgenoloogiliste protseduuride läbiviimisega SA Ida-Viru Keskhaigla kompuutertomograafia kabinetisRadioloogiatehnik
 Õpetajate valmisolek seksuaalkasvatuslike teemade käsitlemiseksÄmmaemand
Bioanalüütiku roll hematoloogia laborisBioanalüütik