Otsing

Otsing

decalBackTopdecalBackBot

Auliige Tiina Kukkes

Kõrgkooli pikaaegse õppejõu Tiina Kukkese panus kogu Tartu Tervishoiu Kõrgkooli akrediteerimisprotsessi ning radioloogiatehniku õppekava arengusse on läbi kolme aastakümne olnud märkimisväärne.

Tiina Kukkese südameasjaks oli radioloogiatehnikute teadus- ja arendustegevus, eriala populariseerimine läbi välisvõrgustike töös osalemise ja rahvusvaheliste projektide juhtimise. Samuti oli ta oluline liige Tartu Tervishoiu Kõrgkooli teadustöö nõukogus. Tänu väga laiale ja pikaajalisele rahvusvahelisele koostöökogemusele tõi ta radioloogiatehnikute õppekavale teadmised ja oskused arendada õppekava vastavalt Euroopas kehtestatud kõrghariduse kvaliteediindikaatoritele. Sellel omakorda on väga oluline roll nii radioloogiatehnikute põhiõppe edukatele akrediteerimisprotsessidele kui ka tänaseks olemasolevale rahvusvahelise radiograafia magistriõppe tähtajatule õpetamisõigusele. Rahvusvaheliste projektide, uuringute ja töörühmade juhtimine ja neis osalemine on radioloogiatehnikute õppekavale juurde andnud pikaajalisi partnereid, kes tänu Tiina rajatud headele ja usalduslikele suhetele pöörduvad tänagi koostööideede ja projektiplaanidega õppekava poole.

Lisaks eelnevale oli Tiina Kukkes radioloogiatehniku õppekaval väga hinnatud inglise keele ja uurimistöö metoodika õppejõud. Temale omase professionaalsuse, nõudlikkuse ja teatud ranguse, kuid sealsamas ka ääretult üliõpilasesõbraliku suhtumise tõttu, on teda kirjeldatud kui ideaalse õppejõu võrdkuju. Kolleegid on Tiina Kukkest alati üksmeelselt hinnanud kui väga abivalmist, põhjalikku, kohusetundlikku ning väärtuslikke nõuandeid jagavat meeskonnaliiget. Tiina oskas tõepoolest väga paljudes küsimustes nõu anda ja vastus ei jäänud mitte kunagi saamata. Ta oli väga suureks eeskujuks ning ka see ei ole radioloogiatehniku õppekava arengus vähetähtis.

Tiina Kukkes