Otsing

Otsing

decalBackTopdecalBackBot

Auliige Siiri Põllumaa

Siiri Põllumaa (sünd. 1963) töötas kõrgkoolis koosseisulise õppejõuna aastatel 2000-2017. Tal on kõrgkooli õppejõuna märkimisväärne panus nii ämmaemanda kutseala kui ka kutseala õpetamise arendamistegevustesse. Kutseala populariseerimisele tähelepanu osutamine on olnud osa tema igapäevast tegevusest läbi aastate, leidmaks motiveeritud üliõpilaskandidaate ja kujundamaks ühiskonnas ämmaemandusabi arusaamasid.

Õppekava metoodilises arengus on Siiri Põllumaa erinevates rollides toimides pühendunud käelisi tegevusi soodustavate õppemeetodite ja loovõppe rakendamisele. Tema eestvedamisel sai teoks ulatuslik rakendusuuring “Eesti sünnitusosakondade ämmaemandate pädevus, hoiakud ja töövõtted normaalse sünnituse jälgimisel, juhtimisel ja vastuvõtul”. Uuringusse olid kaasatud üliõpilased Kadri Niin ja Triinu Trossmann, kes koostasid andmetele tuginedes lõputöö, mis saavutas Haridus- ja Teadusministeeriumi üliõpilaste teadustööde riiklikul konkursil (2017.a.) 2. preemia. Lisaks esinesid samad üliõpilased tulemulikult rahvusvahelisel üliõpilaskonverentsil Riias (2017) suulise ettekandega „The Attitudes and Experiences Concerning Normal Childbirth Among Estonian Labor Ward Midwives“.

Siiri Põllumaa on olnud õppejõuna üliõpilastele ämmaemanda rollimudeliks. Koostöö kõrgkooliga on jätkunud ka peale töölepingu lõpetamist 2017. aastal.

Siiri Põllumaa