Otsing

Otsing

decalBackTopdecalBackBot

Auliige Reet Linkberg

Reet Linkberg panustas 17 aastat Tartu Tervishoiu Kõrgkooli ja füsioterapeudi õppekava arengusse. Ta alustas tööd Tartu Meditsiinikoolis 2004. aastal õpetaja-metoodikuna. Alates 2005. aastast, kui meditsiinikoolist sai tervishoiukõrgkool, töötas Reet füsioteraapia lektorina. 2013. aastast jätkas õppejõud-dotsendina füsioteraapia õppekaval.

Dotsendina kandis ta endas akadeemilist hõngu ja väärtust, jäädes seejuures üliõpilaste ja kolleegide jaoks alati inimlikuks. Ta oli kõrgkoolis initsiatiivikas eestvedaja uurimistöö arendamises. Tema algatusel alustati 2012. aastal füsioterapeudi õppekaval koostöös Tartu Ülikooli teadlastega x-jalgsete laste uuringuga, mille tulemusel kinnitati 03.03.2014 Tartu Tervishoiu Kõrgkooli ja Tartu Ülikooli füüsika instituudi patentne leiutis “Mehhanoteraapiline seade ja mõõtmise meetod“, mille autorid on Arved Vain, Reet Linkberg, Ivi Vaher ja Anna-Liisa Tamm. R. Linkberg oli õppekaval aastaid üks hinnatumaid lõputööde juhendajaid ja uurimistöö alast nõu jagas ta heldelt ka kolleegidega. Lisaks pakkus Reet õppetöö raames ohtralt erinevaid teenuseid (väikelaste ja rasedate võimlemine), edendas günekoloogilise füsioteraapia valdkonda ja valmistas ette noorkolleege tööks kõrgkoolis. 2020. aastal toimus kõrgkoolis esimene õppejõudude atesteerimine, mille komisjoni liige ta oli. Samuti kuulus Reet Linkberg 2013. aastast alates füsioteraapia õppekava nõukokku. 

Reet Linkberg