Otsing

Otsing

decalBackTopdecalBackBot

Auliige Mary Anne Coffey

Tartu Tervishoiu Kõrgkooli õppejõud, IAEA kiiritusravi radioloogiatehnikute koolituse juht, ESTRO kiiritusravi kvaliteedi töörühma juht, Trinity Kolledži kaasprofessor nimetati Tartu Tervishoiu Kõrgkooli auliikmeks kõrgkooli 209. aastapäeval silmapaistvate teenete eest radiograafia magistriõppe arendamisel.

Mary Anne Coffey on andnud olulise panuse radiograafia magistriõppesse, tuginedes oma tegevuses pikaajalisele radioloogiatehnikute koolitamise rahvusvahelisele pädevusele ja kogemusele kiiritusravis. Ta on innustanud, motiveerinud ja arendanud magistriõpingute läbiviimisel kolleege ja üliõpilasi isikliku eeskujuga, olles rahvusvaheliselt tunnustatud ekspert antud valdkonnas. Mary Anne Coffey on suurendanud kõrgkooli rahvusvahelist tuntust, mainet ja nähtavust.

Mary Anne Coffey