Otsing

Otsing

decalBackTopdecalBackBot

Auliige Mare Remm

Tartu Tervishoiu Kõrgkooli väärtuslik töötaja Mare Remm nimetati kõrgkooli auliikmeks 2023. aastal märkimisväärse panuse eest Tartu Tervishoiu Kõrgkooli bioanalüütiku ja tervisekaitse spetsialisti õppekavade arendamise eest läbi aastakümnete. Bioanalüütiku ja tervisekaitse spetsialisti õppekavadel kõrgharidusõppe rajamine Eestis on olnud suuresti 1982. aastal kõrgkooli tööle asunud Mare Remmi elutöö. Suure koostöövõimega analüütilise inimesena on ta esindanud bioanalüütiku eriala rahvusvahelistes võrgustikes, vedanud eest patoloogia ja histoloogia valdkonna õppetööd ning teadus- ja arendustegevusi ja samas olnud sillaks õppe- ja töömaailma vahel.

Mare Remm on lõpetanud 1977. aastal Tartu Riikliku Ülikooli bioloogia-keemia õpetajana, 2003. aastal saanud Tartu Ülikoolis rahvatervise magistri kraadi ning 2009. aastal Tartu Ülikoolis doctor philosophiae kraadi geoinformaatika erialal. Ta on töötanud bioloogiaõpetajana ning seejärel tulnud tööle Tartu Tervishoiu Kõrgkooli, kus aastatel 1982–2010 töötas lektorina ning 2010–2022 dotsendina.