Otsing

Otsing

decalBackTopdecalBackBot

Auliige Ilve-Teisi Remmel

Ilve-Teisi Remmel sündis 1938. aastal Narvas. 1957. aastal lõpetas Tallinna Meditsiinikoolis velskri eriala ja astus tööellu. Töö viis teda Tallinna Raudtee Lastehaiglasse, Eesti Meremeeste Haiglasse, pealinna sotsiaal- ja tervishoiuametisse ja vabakonda Koduõde. Pidev enesetäiendamine ja rahvusvaheliste koolituste läbimine kindlustasid edu erinevates ametites: velsker, polikliiniku vanemõde, ülemõde, õendusala juhtivspetsialist, tegevjuht.

1981. aastast alates kuulus Ilve-Teisi Remmel Eesti Õdede Ühingu juhatusse, aastatel 1988-2002 oli ta ühingu president. 1990-1993 oli ta ka Baltimaade Õdede Ühingu president. Samuti on kuulunud ta Eesti Tervishoiujuhtide Kolleegiumi ja SA Tallinna Koolitervishoid juhatusse.

Ilve-Teisi Remmeli panus Eesti õenduse arengusse on hindamatu. Ta toetas jõuliselt ja järjekindlalt õdede koolitamise arendamist kõrghariduse tasemele. Remmeli juhtimisel moodustati riiklik töörühm, kes alustas koos Taani Õdede Ühinguga kõrghariduse nõuetele vastava õe õppekava koostamist. Tänu loodud koostöösidemetele avanes õppejõududel võimalus osaleda rahvusvahelistes koolitusprogrammides. Eesti Õdede Ühingu presidendina toetas ta vankumatult meditsiinikoolide iseseisvust.

ilve-teisi.jpg