Otsing

Otsing

decalBackTopdecalBackBot

Auliige Helin Eelsalu

Helin Eelsalu sündis 1937. aastal Tallinnas. 1959. aastal lõpetas ta Tallinna Meditsiinilise Keskkooli, 1965. aastal Tartu Riiklikus Ülikoolis arstiteaduskonna, 2001. aastal kaitses magistrikraadi Põhjamaade Rahvatervise Kõrgkoolis. Tööaastad kulgesid Tartu linna lastepolikliinikus (1965-69) lastekirurgina, Tartu vabariiklikus kliinilises haiglas (1969-85) traumatoloogina, alates 1985. aastast õpetajana Tartu Meditsiinikoolis.

H. Eelsalu kuulus Eesti Õdede Ühingusse, Akadeemilisse Baltisaksa Kultuuriseltsi, Õpetatud Eesti Seltsi ning Euroopa Ühtsete Õendusdiagnooside, -sekkumiste ja -tulemuste Assotsiatsiooni.

Helin Eelsalu pedagoogitöö oli tihedalt seotud õdede haridust käsitlevate projektide ja töörühmadega. Ta oli innukas rahvusvaheliste suhete, uue õppekava, õendusteooria ja -terminoloogia arendaja, konverentside korraldaja. Aktiivse ja pühendunud enesetäiendajana osales koolitustel nii Eestis kui ka välismaal. Omandatud teadmisi, kogemusi ja oskusi jagas eesti, inglise või soomekeelsetes artiklites. Musikaalse ja andeka viiulimängijana juhendas ta aastate jooksul õpilaste ja kolleegide laulu- ja pillimänguansambleid ning rahvatantsurühma.

Helin Eelsalu kuulus lahutamatult kõrgkooli ellu, juhendades pühendunult üliõpilaste lõputöid.

eelsalu.jpg