Otsing

Otsing

decalBackTopdecalBackBot

Auliige Heldi Vatman

Heldi Vatman sündis 1942. aastal Võrumaal. 1960. aastal lõpetas ta Tartu Meditsiinikoolis velskri eriala, 1961. aastal spetsialiseerus radioloogiaõeks. H. Vatmani karjäär oli seotud radioloogiateenistusega Tartu Ülikooli Kliinikumis, kus ta tõusis osakonna radioloogiaõest radioloogiateenistuse ülemõeks, kellena töötas tosin aastat. H. Vatman on Eesti Radioloogiaõdede Ühingu asutajaliige. Kõik tema täienduskoolitused on seotud valdkonna arendamisega.

1998. aastal algatas Heldi Vatman radioloogiatehniku õppekava koostamise ja viis järjekindlalt ellu ideed koolitada radioloogiatehnikuid Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis. Võimeka mõjutajana suutis ta idee vajalikkuses veenda kooli juhtkonda, haridusministeeriumi ametnikke, kliinikumi kolleege. SA TÜK radioloogiateenistuse töötajad osalesid vabatahtlikult õppekava koostamises. Tänu tema isiklikele kontaktidele osales kliinikumi radioloogiateenistus rahvusvahelises PHARE projektis, kuhu kaasati kooli õppejõud, kellest koolitati esimesed õppejõud – radioloogiaõed.

1999. aastal loetakse radioloogiatehniku õppekava sünniaastaks Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis. Järgnenud kuue aasta jooksul motiveeris Heldi Vatman kliinikumi radioloogiaõdesid ja radiolooge töötama õpetajana, millega tagati katkematu suurepärasel tasemel õppetöö kuni õpetama asusid esimesed radioloogiatehniku õppekava lõpetanud spetsialistid.

vatman.jpg