Otsing

Otsing

10. juuni 2022

Kõige mainekam rakenduskõrgkool Eestis

Jaga:

decalBackTop

Kantar Emori 15-60-aastaste Eesti elanike seas läbi viidud rakenduskõrgkoolide ja rakenduskõrghariduse maine uuringust selgus, et elanikud peavad riigi mainekaimaks rakenduskõrgkooliks Tartu Tervishoiu Kõrgkooli, mis asub kõikide Eesti kõrgkoolide maine pingereas Tartu Ülikooli ja Tallinna Tehnikaülikooli järel kolmandal kohal.

Vastajad tõid Tartu Tervishoiu Kõrgkooli puhul välja, et selle lõpudiplom on tööturul hinnatud, kõrgkool on usaldusväärne ning annab erialal töötamiseks vajalikud teadmised ja oskused.  Usaldusväärsus ja hariduse praktilisus on elanike silmis hea rakenduskõrgkooli puhul ühed olulisemad omadused. 15-24-aastased tõid lisaks nendele omadustele võrreldes vanemate elanikega enam välja kõrgkooli uuenduslikkust, head asukohta ning seda, et omandatav haridus tagab kindla karjääriteekonna.

“Tartu Tervishoiu Kõrgkooli ja siin toimetavate inimeste missiooniks on luua parimad võimalused tervishoiuhariduse omandamiseks ning arendada ühiskonna terviseteadlikkust. Heameel on, et uuringu tulemuste kohaselt Eesti inimesed hindavad meie pingutust,” sõnas Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rektor Ulla Preeden.

Uuringu eesmärk oli välja selgitada Eesti rakenduskõrgkoolide ja rakenduskõrghariduse maine elanikkonnas. Lisaks kaardistati rakenduskõrghariduse õppesuundade üldist mainet elanikkonnas. Rakenduskõrghariduse mainet võrreldes akadeemilise kõrgharidusega peab Eesti ühiskonnas suurepäraseks või väga heaks 30% elanikest vanuses 15-60. Rakenduskõrgkoolides õpetatavatest õppevaldkondadest peetakse kõige perspektiivikamateks informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogiaid (36%), tehnikaalasid (25%), tervist ja meditsiini (23%) ning ärijuhtimist (22%).

18. aprillist 5. maini veebis läbi viidud uuringus osales 1204 Eesti elanikku vanuses 15-60.

Previous news