Otsing

Otsing

decalBackTopdecalBackBot

Erasmus+ stipendium

Vahetuses osalevatel üliõpilastel on õigus taotleda Erasmus+ stipendiumit, mis aitab katta vahetusega seonduvaid lisakulutusi. Eraldi reisitoetust üliõpilaste õpirändeks ette ei ole nähtud.

Õpirände toetuse summa sõltub sihtriigist ning vahetusperioodi pikkusest. Õpirände perioodi esimeseks päevaks on päev, kui osaleja peab esimest päeva olema kohal vastuvõtva organisatsiooni juures ja viimane päev on päev, mil osaleja peab viimast päeva olema vastuvõtva organisatsiooni juures. Stipendium arvutatakse nende kuupäevade alusel. Euroopa riigid on elukalliduse järgi jaotatud kolme eri gruppi. Kuuks loetakse 30 päeva.

2019. a lepingu kuustipendiumite suurused
2020. a lepingu kuustipendiumite suurused
2021. a lepingu kuustipendiumite suurused

Euroopa Komisjoni vahenditest makstakse praktikantidele juurde 200 eurot kuus. Eesti Vabariigi (EV) kaasfinantseeringu 2019. ja 2020. a rahastuslepingu eelarvest maksab Tartu Tervishoiu Kõrgkool praktikantidele toetust kuni 100 eurot kuus ja õppelepinguga välismaale suundujatele kuni 200 eurot kuus.

Vajaduspõhist õppetoetust 200 eurot kuus Euroopa Komisjoni vahenditest saab maksta välismaale õppima suunduvatele üliõpilastele, kes saavad õpirände või sellele eelneval semestril vajaduspõhist õppetoetust, sh vajaduspõhist eritoetust ning avaldavad soovi saada lisatoetust. Lisatoetuse taotlemiseks esita rahvusvaheliste suhete spetsialistile avaldus. Praktikale suunduvatele üliõpilastele vajaduspõhist lisatoetust maksta ei saa.

Üliõpilane võib välismaal õppimise/ praktika perioodiks taotleda lisatoetust ka riiklikest ning eraõiguslikest fondidest, ent ei või Erasmuse stipendiaadina välismaal viibimise ajal kasutada ühtegi teist Euroopa Liidu ametlike struktuuride kaudu määratavat toetust.