Otsing

Otsing

decalBackTopdecalBackBot

Täiendav eesti keel tervishoiu alal

Tartu Tervishoiu Kõrgkool osaleb Euroopa Sotsiaalfondi poolt rahastatava projekti “Tööturu vajadustele vastava kutse- ja kõrghariduse arendamine (PRÕM)” tegevuses 8.8 “Täiendav keeleõpe kutse- ja kõrghariduses”. Selle raames pakub kõrgkool muu emakeelega õppuritele täiendavat eesti keele õpet.

Erialast keeleõpet pakutakse rakendusliku kõrghariduse õppes õenduse, ämmaemanduse, radiograafia ja füsioteraapia erialadel esimese ja teise aasta õppuritele ning kutseõppe erialadel.

Kontaktisik: Jaan Looga, jaanlooga@nooruse.ee, telefon 737 0210

Projekti kestus: 01.09.2019 – 31.08.2021