Otsing

Otsing

decalBackTopdecalBackBot

Praktikasüsteemi arendamine Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis

Projekti eesmärk on toetada praktikabaase praktikategevuste läbiviimisel, pakkudes koolitusi praktikajuhendajatele. Koolitused on tasuta ning rahastatakse programmi “Praktikasüsteemi arendamine kutse- ja kõrghariduses, sh õpetajakoolituse koolipraktika” raames. Lisaks pakkuda võimalust läbida õppuritel vähemalt üks praktika projekti põhiselt. Projektipõhine praktika toetab teooria rakendamist praktikas, aitab luua interdistsiplinaarseid seoseid, arendab ülekantavaid oskusi ja projektipõhise töö oskusi.

Kõrgkoolist koordineerivad projekti Riina Rešetova ja Kersti Sõgel.

Projekti kestus: 01.03.2017 – 31.01.2019

Projekti tegevuste elluviimist toetab SA Innove.