Otsing

Otsing

decalBackTopdecalBackBot

Põhjamaade ja Balti riikide õenduse kõrghariduse võrgustik (2019)

Juhtpartner: Turku University of Applied Sciences

Projekti toetab Nordplus programm. Projekti number: NPHE-2019/10002

Projekti kestus: 15.05.2019-01.10.2020

Projekti raames luuakse uus Põhjamaade ja Balti riikide õendusabi magistriõppe haridusvõrgustik (APN-EDU), mida koordineerib Turu rakenduskõrgkool, partnerid on Tartu Tervishoiu Kõrgkool, Jyväskylä rakenduskõrgkool ja Ahvenamaa rakenduskõrgkool. 

Võrgustiku üldine eesmärk on arendada õdede praktikaõpetust ja toetada õpetajate ja õpilaste rahvusvahelisi magistriõppe tegevusi.

Alleesmärgid:

1) Luua koostöö ja haridusalgatuste võrgustik, näiteks ühised õppemoodulid ja ekspertide vahetus.

2) Luua õpilastele ja õpetajatele platvorm kohtumiseks.

3) Toetada ja tõhustada õppepraktikaid Põhjamaades ja Balti riikides.

4) Selgitada välja ja kirjeldada Põhja- ja Baltimaade praktika mudeleid.

Kontaktisik: Saima Hinno