Otsing

Otsing

decalBackTopdecalBackBot

Advanced Nursing Practice Education network of the Nordic and Baltic countries (2019)

Juhtpartner: Turku University of Applied Sciences

Projekti raames luuakse uus Põhjamaade ja Balti riikide õendusabi magistriõppe haridusvõrgustik (APN-EDU), mida koordineerib Turu rakenduskõrgkool, partnerid on Tartu Tervishoiu Kõrgkool, Jyväskylä rakenduskõrgkool ja Ahvenamaa rakenduskõrgkool. 

Võrgustiku üldine eesmärk on arendada õdede praktikaõpetust ja toetada õpetajate ja õpilaste rahvusvahelisi magistriõppe tegevusi. Alleesmärgid: 1) luua koostöö ja haridusalgatuste võrgustik, näiteks ühised õppemoodulid ja ekspertide vahetus; 2) luua õpilastele ja õpetajatele platvorm kohtumiseks; 3) toetada ja tõhustada õppepraktikaid Põhjamaades ja Balti riikides; 4) selgitada välja ja kirjeldada Põhja- ja Baltimaade praktika mudeleid.

Projekti toetab Nordplus porgramm. Projekti number: NPHE-2019/10002

Projekti kestus: 15.05.2019-01.10.2020

Kontaktisik: Saima Hinno