Otsing

Otsing

decalBackTopdecalBackBot

Koolituskursus “Õed tagasi tervishoidu”

Sotsiaalministeeriumi väikeost.
Toimunud on juba kolm koolitust: 06 – 12. 2019; 07 – 12.2020 ja 01 – 06. 2021.

Koolituskursuse „Õed tagasi tervishoidu“ läbiviimine. Koolituskursusel saavad osaleda tasemehariduses õe õppe läbinud, kes ei ole registreeritud tervishoiutöötajate riiklikus registris. Kursus koosneb teoreetilisest ja praktilisest õppest ning õe tasemeeksamile vastavast eksamist. Eksami positiivse sooritamise korral on koolituse läbinuil võimalik taotleda tervishoiutöötajana registreerimist. Koolituskursuse edukas läbimine loob võimaluse naasta tööturule õdedel, kes ei ole pikka aega õena töötanud.