Otsing

Otsing

decalBackTopdecalBackBot

Keeleõppetegevused edukamaks toimetulekuks tööturul

Eesmärk on toetada kõrgkooli õppureid võõrkeelte omandamisel (2017a vältel). Selleks korraldab Tartu Tervishoiu Kõrgkool  erinevaid keeleõppetegevusi eesti, vene ja inglise keele omandamiseks. Näiteks toimub eesti keele laager vene õpilastele ning vene keele laager eesti keelt kõnelevatele õppuritele.

Projekti koordineerib Ele Hansen ning projekti tegevuste korraldamist toetab SA Innove.