Otsing

Otsing

decalBackTopdecalBackBot

CALOHEE Phase II

Rahastaja: Erasmus+. Projekti number: 612892-EPP-1-2019-1-NL-EPPKA3-PI-FORWARD

Kestus: 01.01.2020 – 31.12.2022.

Juhtpartner: Juhtpartner on Gröningeni ülikool (Holland). Lisaks on võrgustikus 43 partnerit. 

Eesmärk: Teadmiste arendamine tuleviku õpiväljundite, õppe- ja hindamismeetodite kohta. Eesmärgiks on välja töötada instrument, millega saab mõõta õppekavade kvaliteeti ja akrediteerimist, välja töötada õppekavasid ja kvalifikatsiooniraamistikke, fikseerida standardid ja parandada õpetamist.

Kontakisik: Reet Urban, reeturban@nooruse.ee