Otsing

Otsing

decalBackTopdecalBackBot

CALOHEE (II faas)

Rahastaja: Erasmus+

Projekti number: 612892-EPP-1-2019-1-NL-EPPKA3-PI-FORWARD

Kestus: 01.01.2020 – 31.12.2022

Juhtpartner: Gröningeni ülikool (Holland). Lisaks on võrgustikus 43 partnerit. 

Eesmärk: Teadmiste arendamine tuleviku õpiväljundite, õppe- ja hindamismeetodite kohta. Eesmärgiks on välja töötada instrument, millega saab mõõta õppekavade kvaliteeti ja akrediteerimist, välja töötada õppekavasid ja kvalifikatsiooniraamistikke, fikseerida standardid ja parandada õpetamist.

Kontakisik: Reet Urban, reeturban@nooruse.ee