Otsing

Otsing

decalBackTopdecalBackBot

Vastuvõtt lapsehoidja õppekavale

Lapsehoidja õppekava (tase 5) nominaalne õppeaeg on 1 aasta. Suvisel vastuvõtul Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis on lapsehoidja õppekaval 30 õppekohta.

Õppegrupp avatakse juhul, kui oma õppima asumist on kinnitanud minimaalselt 10 kandidaati õppegrupi kohta. Juhul kui õppegruppi ei avata, on kõrgkoolil õigus suurendada teiste erialade õppegruppide vastuvõtuarve proportsionaalselt vastavalt pingereale.

Vastuvõtutingimused

  • Kandidaadil peab olema vähemalt keskharidus või sellele vastav kvalifikatsioon, kandideerimise eelduseks on eesti keele oskus vähemalt B2 tasemel.
  • Kandideerimisel arvestatakse keskkooli/gümnaasiumi lõputunnistuse keskmist hinnet.

Olulised kuupäevad

  • 12. juunil algab elektrooniline avalduste vastuvõtt sisseastumise infosüsteemis SAIS
  • 6. augustil lõpeb avalduste vastuvõtt
  • 21. augustil tehakse teatavaks vastuvõtuotsused

Tagasi vastuvõtu pealehele